تبیان، دستیار زندگی
حال با كمک دانش آموزان و با توجه به محل زندگی (كلان شهر، شهر و.....) و رودخانه ها،كارخانه ها و تصفیه خانه های مختلف نقطه های مختلفی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب - جلسه پنجم

اهداف:

آشنایی با اهمیت نمونه گیری و اصول آن

نمونه گیری به روش صحیح

وسایل مورد نیاز:

ظروف مناسب و تمیز برای نمونه گیری

نمونه گیری و اصول آن

در این جلسه از دانش آموزان بخواهید تا بگویند با یک تخم مرغ چند نمونه غذا می توانند درست كنند، یا چند مدل املت (با مقادیر مختلف نمک و روغن) می توانند درست كنند؟

سپس بحث را به این سمت بكشانید كه برای درست كردن املت و یا انواع غذا با یک تخم مرغ تمامی راه ها را امتحان نمی كنیم، زیرا كه نتیجه بسیاری از تغییرات بدون آزمایش نیز مشخص است. همچنین به آنان گوشزد كنید كه در صنعت نیز آزمایش ها به صورت بهینه مشخص می شوند یعنی كم ترین تعداد آزمایش كه بتواند نزدیک ترین و دقیق ترین نتیجه را بدهد.

آلودگی آب - جلسه پنجم

یا این كه برای آمار گرفتن گاهی یک تعداد مشخص را انتخاب می كنند و تمامی مراحل را فقط روی آن تعداد مشخص انجام می دهند.(با نظر خواهی و بحث با دانش آموزان)

حال با كمک دانش آموزان و با توجه به محل زندگی (كلان شهر، شهر و.....) و رودخانه ها،كارخانه ها و تصفیه خانه های مختلف نقطه های مختلفی را انتخاب كنید كه نشانگر سایر نقاط باشند و از آن محل ها نمونه برداری كنید، برای این كار دو راهكار وجود دارد كه البته راه دوم پیشنهاد می شود:

1 - نمونه برداری از هر نقطه به یک گروه از دانش آموزان واگذار شود.

2- نمونه برداری بالا به صورت گروهی در یک گردش دست جمعی انجام شود.

آلودگی آب - جلسه پنجم

تصفیه خانه

برای نمونه برداری از ظروف تمیز و یكسان استفاده نمایید تا شرایط یكسان باشد.

از دانش آموزان بخواهید كه علاوه بر چكیده، نتایج آزمایش را تحلیل نمایند.

پس از پایان این جلسه دانش آموزان باید قادر باشند تا آزمایش ها را به صورت بهینه طراحی نمایند.

تکلیف: جدولی از نتایج آزمایش نمونه ها تهیه نمایید و سپس آن را تحلیل و بررسی کنید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: برای این جلسه می توانید برای جمع آوری نمونه ها همان طور که در جلسات قبل اشاره شد به رودخانه های نزدیک محل زندگی خود، استخر ها و همچنین آب های جمع آوری شده پشت سد ها بازدید نمایید و نمونه جمع آوری کنید. می توانید از رودخانه کرج و سد امیر کبیر بازدید نمایید. اطلاعات کامل را از آدرس اینترنتی زیر دریافت نمایید.

منابع مطالعه: سایت اینترنتی معرفی شده می تواند اطلاعات مفیدی در مورد تصفیه خانه ها در اختیار شما قرار دهد.

http://www.tebyan.net/2010/9/12/136172.html

مطالب مرتبط:

آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه دوم

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه ششم

آلودگی آب - جلسه هفتم

آلودگی آب - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی