تبیان، دستیار زندگی
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش یادگیری مادام العمر در زندگی اجتماعی، گفت: این شیوه یادگیری یک توانایی و شایستگی است و تمام این فعالیت ها و اقدامات مربوط به آن باید از دوران کودکی، پیش از دبستان و دبستان آغاز شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری مادام العمر باید از دوران پیش دبستانی آغاز شود

یادگیری مادام العمر باید از دوران پیش دبستانی آغاز شود


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش یادگیری مادام العمر در زندگی اجتماعی، گفت: این شیوه یادگیری یک توانایی و شایستگی است و تمام این فعالیت ها و اقدامات مربوط به آن باید از دوران کودکی، پیش از دبستان و دبستان آغاز شود.


روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم در دومین کارگاه یادگیری مادام العمر در ایران با عنوان «چالش ها، دستاوردها و چشم انداز آینده» در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درس ملی اشاره کرد و افزود: توجه به ویژگی های فرهنگی یک کشور به نهادینه کردن یادگیری مادام العمر کمک خواهد کرد.

یادگیری مادام العمر یک احساس، باور و میل به یادگیری است و اگر نیاز به یادگیری را در یادگیرندگان تقویت کنیم منجر به رشد یادگیری مادام العمر آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: یادگیری مادام العمر یک احساس، باور و میل به یادگیری است و اگر نیاز به یادگیری را در یادگیرندگان تقویت کنیم منجر به رشد یادگیری مادام العمر آنها خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: وظیفه اصلی ما ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و تقویت روحیه پرسشگری و پرسشگر بار آوردن یادگیرندگان است و فرهنگ حاکم در کشور ما فرهنگ شفاهی است و بیش از آن که بخوانیم و بنویسیم، می گوییم.


منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

بخش سفیران تبیان