تبیان، دستیار زندگی
جلسه دوم قصد داریم دانش آموزان با مفهوم PH ، نحوه اندازه گیری PH آب آشنا شوند، تا علاوه بر آلودگی ظاهری آب با ویژگی ها و آلودگی های شیمیایی آب ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب - جلسه دوم

 اهداف:

آشنایی با مفهوم pH

آشنایی با اصول و روش های اندازه گیری pH

اندازه گیری pH نمونه های آب

وسایل مورد نیاز:

مقداری آب شیر معمولی

كاغذ pH سنج و یا دستگاه pH سنج و یا كیت اندازه گیری pH آب

 PH چیست؟

در جلسه دوم قصد داریم دانش آموزان با مفهوم PH ، نحوه اندازه گیری PH آب آشنا شوند، تا علاوه بر آلودگی ظاهری آب با ویژگی ها و آلودگی های شیمیایی آب نیز آشنا شوند.

قبل از شروع كلاس از دانش آموزان بخواهید تا یكی از مركبات مثل پرتقال را با خود بیاورند و از آنان بخواهید تا طعم پرتقال را با پوست آن مقایسه كنند و با مشورت با اعضای گروه نتیجه را تحلیل كنند، سپس آنان را به یاد طعم گس خرمالو و لیزی مایعات شوینده انداخته و بدین ترتیب به آنان یاد آوری كنید كه اسید ها ترش مزه و باز ها تلخ و گس و لیزند. از آن ها بخواهید تمام مشاهدات و بررسی های خود را یادداشت نمایند. (بهتر است این جلسه در آزمایشگاه شیمی برگزار گردد)

به نظر شما دانش آموزان در این مرحله در مورد PH چه می دانند؟

از آن ها بخواهید درباره ی pH به شما توضیح دهند (با توجه به پایه تحصیلی)و در نهایت خودتان pH را به عنوان معیاری برای مقایسه قدرت اسیدی و بازی تعریف نمایید كه بین 14 – 0 تغییر می كند. همچنین به اهمیت خاصیت اسیدی و بازی آب آشامیدنی اشاره نمایید.

PH از لغت فرانسوی Hydrogene گرفته شده، به معنی قدرت یونی هیدروژن می باشد و بیان کننده ی میزان اسیدی یا بازی بودن آب است. PH طبیعی آب آشامیدنی حدود 7.0 می باشد و این در حالی است که بیش تر ماهیان آب شیرین در محدوده ی PH = 5.5 – 7.5 قادر به زندگی می باشند. اما به جز PH ، دانستن میزان آمونیاک، نیتریت و نیترات در آب ضروری می باشد.

شرایط آب ایده آل

آمونیاک = 0 ppm، نیتریت = 0 ppm ، نیترات = 20 ppm

اندازه گیری pH آب

حال كاغذ pH را در اختیار دانش آموزان قرار داده از آن ها بخواهید درباره ی روش استفاده از آن به شما توضیح دهند. سپس خودتان با مواد اسیدی و بازی در دسترس مانند سركه و آمونیاک و یا جوش شیرین روش استفاده از آن را به دانش آموزان بیاموزید.

نکات ایمنی: در موقع انجام آزمایش شخص آزمایش گر حتما عینک،دستكش و روپوش داشته باشد.

برای محاسبه ی PH آب می توان از بسته یا کیت های تنظیم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استفاده کرد.

1- کاغذ تورنسل: نواری است باریک و کاغذی که با فرو بردن این کاغذ در آب، در صورت قلیایی بودن آب ( PH بیش تر از 7 ) به رنگ آبی در آمده و در صورت اسیدی بودن آن ( PH کمتر از 7 ) به رنگ قرمز در می آید.

آلودگی آب - جلسه دوم

کاغذ تورنسل

2- PH متر دیجیتالی: دستگاهی است برای اندازه گیری PH آب به طوری که پس از قرار گرفتن در آب، میزان دقیق PH در صفحه ی نمایشگر به نمایش در می آید. مزایای استفاده از PH متر دیجیتالی این است که این دستگاه بسیار دقیق بوده و کار با آن بسیار ساده می باشد.

آلودگی آب - جلسه دوم

PH متر دیجیتالی

آزمایش: حال نمونه های آب شیر معمولی را در اختیار دانش آموزان قرار داده تا pH آن را به دست آورند. در صورت دسترسی به كیت سنجش pH و یا دستگاهpH سنج از آن ها نیز استفاده نمایید. از دانش آموزان بخواهید اندازه PH چند ماده دیگر را نیز اندازه گرفته و باهم مقایسه کنند.

پس از پایان جلسه دانش آموزان باید قادر باشند علاوه بر دستیابی به اهداف جلسه و تصویر ذهنی از دورنمای جلسات، اندازه گیری را به عنوان یكی از روش های بررسی كیفیت آب مطرح كنند.

تکلیف: برای این جلسه دستاورد های حاصل از اندازه گیری PH آب لوله کشی و سایر مواد را در آزمایشگاه به صورت جدول تهیه نمایید و تحقیق کنید برای آب آشامیدنی چه PH مناسب است.

محل بازدید/ اردو/ خرید: برای این جلسه می توانید از مرکز آزمایشگاه های مرجع پژوهشکده نیرو بازدید نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.tebyan.net/2011/1/23/152870.html

منابع مطالعه: جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اندازه گیری PH آب منابع زیر را مطالعه نمایید.

فیلم زیر نحوه اندازه گیری PH آب را بصورت مختصر نمایش می دهد.

فایل زیر حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تاریخچه اندازه گیری مقدار اسیدی مایعات و نحوه عملکرد PH سنج در اختیارتان قرار می دهد.

مطالب مرتبط:

آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه پنجم

آلودگی آب - جلسه ششم

آلودگی آب - جلسه هفتم

آلودگی آب - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی