تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که مشخص کنیم با تبخیر کردن الکل می توانیم سرمای بیشتری تولید کنیم یا آب...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

اهداف:

هدف این پروژه اینست که مشخص کنیم با تبخیر کردن الکل می توانیم سرمای بیشتری تولید کنیم یا آب

وسائل مورد نیاز:

- یک تکه تخته سه لای 40cm× 40cm

- چند تکه چوب 30cm× 10cm

- پیچ چوب

- اره

- پیچ گوشتی

- سه عدد دما سنج مشابه

- نوار چسب

- شش عدد پونز

- یک تکه پارچه پشمی

- الکل

- آب

- پنکه

روند انجام کار:

سه عدد دما سنج را در مجاور هم بر روی تخته سه لای تهیه شده توسط نوار چسب بچسبانید. از چسباندن چسب بر روی مخزن و اعداد دما سنج ها خود داری کنید. با کمک چوب های کوچک تر و پیچ چوب، یک پایه برای دما سنج های نصب شده بر روی تخته سه لا درست کنید تا بتوانند به صورت تقریباً عمودی بر روی میز قرار گیرند.

چهار تکه 5cm× 5cm از پارچه پشمی ببرید، هر کدام را دو بار تا بزنید و آن ها را توسط پونز بر روی مخزن دما سنج ها بچسبانید.

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

اجازه دهید دما سنج ها برای 10 دقیقه به حال خود باقی بمانند تا با اتاق هم دما شوند. روی هر یک از دماسنج ها بر چسبی بچسبانید و آنها را به ترتیب با حروف «الف»، «ب» و «ج» نامگذاری نمایید. دمای نشانداده شده توسط هر دماسنج را در یک تکه کاغذ زیر اسم آن یادداشت نمایید. ممکن است عدد نشانداده شده توسط دماسنج ها برابر نباشد، ولی مهم نیست و تاثیری در نتیجه ما نخواهد داشت.

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

پارچه چسبیده شده روی دما سنج «الف» را با الکل و دما سنج «ب» را با آب خیس نمایید و پارچه روی دما سنج «ج» را خشک بگذارید. حال فن را در جلوی دما سنج ها روشن کنید و دما سنج ها را برای چند دقیقه تحت نظر بگیرید و پایین ترین دمای نشانداده شده توسط هر دما دماسنج را یادداشت کنید.

درصد تغییرات دمای هر دما سنج را محاسبه نمایید. برای اینکار، اختلاف دمای اولیه و مینیمم هر دما سنج را بر دمای اولیه آن تقسیم نموده و حاصل را درصد ضرب نمایید، برای مثال اگر دمای اولیه دما سنج 25°c درجه و دمای حداقل آن 20°c درجه باشد، درصد تغییر دمای این دما سنج به صورت زیر محاسبه می شود:

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

آیا دما سنجی که زیر پارچه الکلی قرار داشت به دمای کمتری رسید؟ چرا برابر نبودن دمای نشانداده شده سه دماسنج در اول کار مهم نمی باشد؟

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کنید که آیا فرض اولیه شما صحیح بوده یا خیر

گسترش دادن پروژه:

آیا سرعت جریان باد، سرعت تبخیر شدن را زیاد می کند؟آزمایشات را برای سرعت های مختلف پنکه تکرار نمایید و نتایج را به صورت نمودار رسم کنید.

در محیط های مرطوب آیا باز هم تبخیر آب و الکل تولید سرما می کند؟ آزمایشات را در یک محیط مرطوب تکرار کنید.

کولرهای آبی چگونه کار می کنند؟

تکلیف: نتایج بدست آمده را یادداشت نمایید و تمامی مشاهدات و اطلاعات بدست آمده را مکتوب کنید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: کارخانه تولید کولر آبی

منابع مطالعه: کتاب ترمودینامیک ون وایلن

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه اول

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل

آیا با تبخیر شدن آب باران، اسیدیته آن بالا می رود؟

چرخه شناسایی آب