تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که مشخص کنیم با تبخیر کردن الکل می توانیم سرمای بیشتری تولید کنیم یا آب...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه اول

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه اول
موضوع پروژه: فیزیک

هدف پروژه: هدف این پروژه اینست که مشخص کنیم با تبخیر کردن الکل می توانیم سرمای بیشتری تولید کنیم یا آب

توضیحات:

فرایند تبخیر فرایندی سرما زا می باشد. چند قطره آب پشت دست خود تان بچکانید و دست خود را تکان دهید. آیا سرمای تولید شده را به پوست خود احساس می کنید؟

حال چند قطره الکل بر پشت دستتان بچکانید و مجدداً دستتان را تکان دهید. آیا پوست دستتان نسبت به حالت اول خنک تر می شود؟

الکل از آب سریع تر تبخیر می شود و لذا در هنگام تبخیر دمای پایین تری تولید می کند. در هنگامی که کودکان تب بسیار شدید می کنند، پزشکان گاهی برای آن ها حمام الکل تجویز می کنند تا با این کار دمای سطح خارجی و در نتیجه دمای بخش های درونی بدن آن ها کاهش یابد.

دمای سرمای تولید شده در فرایند تبخیر آب و الکل چه میزان با هم تفاوت دارند؟

فرضیه:

فرض کنید درصد تغییر دما در هنگام تبخیر الکل از تبخیر آب بالا تر باشد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه اول

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل - جلسه دوم

مقایسه میزان سرمای تولید شده در هنگام تبخیر شدن آب و الکل