تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم آیا سرعت باد در سطح زمین و ارتفاع 10- 15 متری از سطح زمین با هم تفاوت دارند یا خیر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟ - جلسه دوم

اهداف:

هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم آیا سرعت باد در سطح زمین و ارتفاع 10- 15 متری از سطح زمین با هم تفاوت دارند یا خیر

وسائل مورد نیاز:

- 3 متر روبان با عرض 5 سانت

- چند عدد گیره لباس

- یک میله پرچم بلند

روند انجام کار:

در این پروژه مکان میله پرچم، ارتفاع آن، طول روبان های باد سنج و خود روبان ها همیشه ثابت می باشند و تنها متغیر ما سرعت باد می باشد.

ابتدا اجازه استفاده از یک میله پرچم بلند که در نزدیکی ساختمان نباشد را دریافت نمایید. ممکن است مدرسه شما نیز دارای میله پرچم باشد.

تکه های یک متری از روبان ببرید عرض آن باید 5 سانت باشد. این روبان ها را به طناب پرچم وصل نمایید به نحوی که با بالا بردن پرچم یکی از روبان ها در بالای میله، یکی در وسط آن و یکی در پایین آن قرار گیرد.

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟ - جلسه دوم

به مدت هفت روز، هر روز در یک ساعت مشخص موقعیت روبان ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را برای هر سه روبان یادداشت نمایید. روبان ها سرعت تقریبی باد را مشخص می کنند، هر چه روبان به سمت موازی شدن با سطح زمین برود، سرعت باد بیشتر خواهد بود و بالعکس. در صورتی که در یکی از روز ها باد نمی وزید و هر سه روبان افتاده بود ند، آن روز مشاهدات را ثبت نکنید و منتظر یک روز بادی بمانید. در روز های طوفانی نیز از انجام آزمایش خود داری کنید زیرا بیرون رفتن در شرایط طوفانی خطر ناک می باشد. در صورتی که در یکی از روز ها شدت باد به قدری زیاد بود که هر سه روبان موازی سطح زمین قرار گرفتند، به آن ها وزنه های کوچکی با وزن مساوی آویزان کنید. برای این منظور می توانید به آن ها یک یا دو عدد گیره لباس آویزان کنید.

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟ - جلسه دوم

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کنید که آیافرضیه شما صحیح بوده یا خیر

گسترش دادن پروژه:

1- سرعت باد در ساعات مختلف روز چگونه تغییر می کند؟ روبان ها را در صبح زود، ظهر و شب نیز بررسی کنید.

2- آیا رابطه ای می توانید بین نوع ابر ها، فشار هوا و سرعت باد پیدا کنید؟

تکلیف: نتایج آزمایشات و مشاهدات خود را مکتوب نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: یک محل بادخیز

منابع مطالعه: کتاب مکانیک سیالات- نادر نبهانی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟ - جلسه اول

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟ - جلسه دوم

آیا سرعت باد در سطح زمین با سرعت باد در بالای سطح زمین یکسان است؟