تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم که آیا مقدار اکسیژن تولید شده توسط گیاهان به میزان نور تابیده شده به برگ های آنها بستگی دارد یا خیر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

اهداف:

هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم که آیا مقداراکسیژن تولید شده توسط گیاهان به میزان نور تابیده شده به برگ های آن ها بستگی دارد یا خیر.

وسائل مورد نیاز:

- دو آکواریوم کوچک

- دو عدد لوله آزمایش

- دو عدد گیاه الودئا (گیاه آکواریوم)

- دو عدد چراغ مطالعه

- یک لامپ 15 وات

- یک لامپ 100 وات

- دو محفظه تاریک (مثلاً کمد لباس...)

روند کار:

دو عدد آکواریوم تهیه شده را پر از آب نمایید (به جای آکواریوم می توانید از دو عدد ظرف شیشه ای بزرگ و بسیار بلند استفاده نمایید) و 1 گیاه الودئا در هر یک از آن ها قرار دهید. الودئا یک گیاه زیر آبی معروف است که در اکثر آکواریوم ها پیدا می شود و می توانید آنرا از مغازه های آکواریوم فروشی تهیه نمایید.

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

یک عدد لوله آزمایش کوچک را پر از آب کنید و انگشتتان را روی درب آن قرار دهید تا آب موجود در آن خالی نشود و سپس آنرا به صورت بر عکس در آب فرو کنید و آنرا بر روی گیاه موجود در زیر آب فرو کنید. سعی کنید تا جایی که می توانید شاخ و برگ های گیاه را وارد لوله آزمایش کنید. ولی نیازی نیست که تمام شاخ و برگ های گیاه به درون لوله آزمایش وارد شود.

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

لازم نیست که لوله آزمایش حتماً به صورت کاملاً عمودی قرار گیرد و می توانید آنرا کمی کج نمایید تا بتوانید درون آکواریوم به تعادل برسد. مراحل انجام شده را برای گیاه و آکواریوم دوم نیز تکرار نمایید. در انجام این آزمایشات نوع گیاه، آکواریوم ها و سایز لوله های آزمایش ثابت خواهند ماند و تنها متغیر آزمایشات ما، مقدار نور رسیده به برگ های گیاهان می باشد.

آکواریوم ها را در یک مکان تاریک مانند انباری یا کمد لباس قرار دهید. دو عدد چراغ مطالعه حاضر نمایید و کلاهک آن ها را باز کنید و به یکی از آن ها یک لامپ 15 وات و به دیگری یک لامپ 100 وات ببندید و هر کدام را در مجاور یکی از آکواریوم ها قرار دهید.

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

دقت کنید که در هنگام جدا کردن کلاهک و تعویض لامپ ها حتماً چراغ ها را ازبرق جدا کرده باشید و حتماً مواظب باشید که لامپ ها در مجاورت دیوار،کاغذ، پارچه و... که احتمال آتش گرفتن را دارند قرار نگیرند. لامپ ها را در کنار آکواریوم قرار دهید و سعی نکنید آن ها را بر روی آکواریوم قرار دهید زیرا احتمال افتادن آن ها در آب و خطر برق گرفتگی وجود خواهد داشت. هر روز این ظروف را مشاهده کنید و بررسی کنید که آیا اکسیژن در داخل لوله های آزمایش جمع شده است یا خیر. بعد از گذشت چند روز بررسی کنید که آیا مقدار اکسیژن جمع شده در دو ظرف یکسان است؟

میزان اکسیژن جمع شده در کدام ظرف بیشتر است؟

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کنید که آیا با توجه به نتایج آزمایشات، فرضیه شما درست بوده یا خیر.

گسترش دادن پروژه:

1- آیا می توان حدی را پیدا نمود که اگر بیشتر از آن حد به گیاه نور بتابانیم، دیگر مقدار تولید اکسیژن گیاه افزایش نیابد؟

2- در آزمایشگاه مدرسه از یک چوب نیم سوز برای تشخیص اکسیژن استفاده می شود. اگر اکسیژن در اطراف این چوب وجود داشته باشد، یک انفجار بسیار خفیف در آنجا رخ خواهد داد. از این روش استفاده کنید تا ببینید آیا گاز جمع شده در لوله های آزمایش واقعاً اکسیژن است یا خیر. حتماً این کار را با کمک مسئول آزمایشگاه مدرسه انجام دهید و مسائل ایمنی را کاملاً رعایت کنید.

تکلیف: نتایج آزمایشات خود را بنویسید و تمامی مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده را مستند سازی نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: آکواریوم فروشی

منابع مطالعه: کتاب گیاه شناسی – رابرت وود- محمد رضا افضلی- نشر انتشارات فنی ایران

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه اول

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن

کشف اکسیژن

حقایقی درباره اکسیژن