تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم که آیا مقدار اکسیژن تولید شده توسط گیاهان به میزان نور تابیده شده به برگ های آنها بستگی دارد یا خیر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه اول

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه اول

 موضوع پروژه:گیاه شناسی

 هدف پروژه:

هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم که آیا مقداراکسیژن تولید شده توسط گیاهان به میزان نور تابیده شده به برگ های آن ها بستگی دارد یا خیر.

 توضیحات:

کلرو فیل یک ماده شیمیایی است که در برگ های سبز گیاهان وجود دارد. کلرو فیل در مجاورت نور با آب و دی اکسید کربن ترکیب می شود و طی یک فرایند خاص باعث تولید اکسیژن توسط برگ درختان می گردد. نقش نور در این فرایند به چه میزان اهمیت دارد؟ اگر کاهش نور باعث شود میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان کاهش یابد، می توانیم نتیجه بگیریم که گیاهان کوتاه موجود در جنگل که در زیر درختان بلند قرار دارند و نور خورشید به صورت مستقیم به آن ها نمی تابد، به اندازه گیاهانی که در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارند اکسیژن تولید نمی کنند.

فرضیه:

فرض کنید که گیاه الودئا (Elodea) یا همان گیاه چشم گربه ای که یک گیاه آکواریومی معروف است با تابش نور بیشتر، میزان بیشتری اکسیژن تولید کند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه اول

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن - جلسه دوم

بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن

حقایقی در مورد اکسیژن

کشف اکسیژن