تبیان، دستیار زندگی
گاهی می توان نویز و پارازیت را بر اساس نوع و فیزیک صدای مربوطه تعریف نمود ولی روش بهتر تعریف پارازیت و نویز، توجه به نظر شنونده یا نوع جامعه ای که شنونده در آن زندگی می کند می باشد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طبقه بندی صداها - جلسه اول

طبقه بندی صداها - جلسه اول

 صورت مسئله:

گاهی می توان نویز و پارازیت را بر اساس نوع و فیزیک صدای مربوطه تعریف نمود ولی روش بهتر تعریف پارازیت و نویز، توجه به نظر شنونده یا نوع جامعه ای که شنونده در آن زندگی می کند می باشد.

توضیحات:

برخی صداها را می توان موسیقی و برخی دیگر را می توان نویز یا پارازیت نامگذاری نمود. موسیقی از یک سری ارتعاشات سازمان یافته تشکیل می شود که به صورت منظم به گوش ما می رسند، مانند ارتعاش یک سیم سه تار یا ارتعاش صفحه دف. صدای انسان نیز ازارتعاش تارهای صوتی پدید می آید. اگر هنگام آواز خواندن یا صحبت نمودن انگشتانتان را بر روی گلوی خود قرار دهید این ارتعاشات را حس خواهید نمود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

طبقه بندی صداها - جلسه اول

طبقه بندی صداها - جلسه دوم

طبقه بندی صداها

صدا

صداشناسی

درک صدا