تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه اینست که بررسی کنیم آیا ساقه و ریشه های یک گیاه در حال رشد تحت تاثیر نیروی گرانش مصنوعی عمود بر جهت گرانش زمین قرار می گیر ند یا خیر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه - جلسه اول

موضوع پروژه: گیاه شناسی

هدف پروژه:

هدف این پروژه این است که بررسی کنیم آیا ساقه و ریشه های یک گیاه در حال رشد تحت تاثیر نیروی گرانش مصنوعی عمود بر جهت گرانش زمین قرار می گیر ند یا خیر

توضیحات:

دانشمندان در حال بررسی روش هایی برای رشد گیاهان در فضا می باشند تا بتوانند غذای فضا نوردانی را که برای مدت های طولانی در فضا زندگی می کنند را تامین نمایند. یکی از روش هایی که تا کنون تحقیقات زیادی بر روی آن انجام شده، روش هیدرو فونیک می باشد. در این روش گیاه برای رشد تنها به آب، هوا و مواد مغذی نیاز دارد و به خاک نیاز ندارد.

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه - جلسه اول

شاید در فیلم ها دیده باشید که ایستگاه های فضایی بزرگ یک حرکت دورانی دارند تا نوعی جاذبه مصنوعی درون آن ها بوجود آید. این نیرو مشابه همان نیرویی است که باعث می شود هنگامی که یک سطل آب را با سرعت می چرخانید، آب موجود در آن به زمین نریزد.

معمولاً هنگامی که یک بذر جوانه می زند، ساقه های آن به سمت آسمان و ریشه های آن به سمت زمین رشد می کنند. آیا می دانید دلیل این امر چیست؟ آیا ریشه به دنبال آب می گردد؟ آیا نیروی جاذبه زمین جهت رشد را تعیین می کند؟ با توجه به اینکه زندگی در فضا کم کم دارد رنگ حقیقت به خود می گیرد، دانستن جواب سۆال فوق ضروری به نظر می رسد.

مسلماً ما نمی توانیم نیروی جاذبه زمین را خنثی نماییم لذا در این پروژه بررسی می کنیم که آیا یک میز دوار می تواند نیروی کافی در جهت عمود بر جاذبه زمین ایجاد نماید و به عنوان جاذبه مصنوعی بر روی گیاه تاثیر بگذارد؟

به واکنش یک گیاه در برابر نیروی جاذبه، ژئوتروپیسم گفته می شود.

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه - جلسه اول

فرضیه:

فرض کنید در صورتی که بذر های کاشته شده بر روی یک صفحه دوار (مانند صفحه گرامافون) قرار گیرند و با سرعتی معادل 33 دور بر دقیقه بچرخند، پس از جوانه زدن ریشه و ساقه آن ها در جهت عمود برجاذبه زمین و موازی با سطح زمین رشد خواهند نمود و دیگرریشه آن ها به سمت زمین و ساقه به سمت آسمان رشد نخواهد نمود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه - جلسه اول

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه - جلسه دوم

بررسی تاثیر جاذبه مصنوعی بر جوانه زنی بذر تربچه

سومین دستاورد برتر دبیرستان فرزانگان 1 در هشتمین جشنواره پروژه های دانش آموزی