تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه پیدا کردن یک ماده طبیعی با خاصیت حشره کشی می باشد تا بتوانیم از آن بدون خطر در منزل استفاده کنیم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

اهداف:

هدف این پروژه پیدا کردن یک ماده طبیعی با خاصیت حشره کشی می باشد تا بتوانیم از آن بدون خطر در منزل استفاده کنیم.

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

وسائل مورد نیاز:
- چند عدد لیمو
- چند عدد گریپ فروت
- چند عدد چای کیسه ای

- سه عدد بشقاب کم عمق

- لیوان

- چند عددموز

- فنجان چای

- آب جوش

- سه عدد آب فشان

-قیف

- دو عدد صافی کاغذی

- مایکرو فر یا کتری برقی

- لانه مورچه

- یک شیشه مربای درب دار

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

روند انجام پروژه:
صافی کاغذ را درون قیف قرار داده و قیف را درون لیوان بگذارید و لیمو ها را در این قیف بچلانید، سپس قیف را بر دارید و آب لیمو ها را درون یک بشقاب بریزید و بگذارید یکی دو روز به همین حالت بماند تا آب تبخیر شده و غلظت آن بالا رود. آب گریپ فروت ها را نیز به همین روش صاف کنید و در بشقاب بریزید تا غلظت آن بالا رود.

یک لیوان آب جوش تهیه نمایید و چند عدد چای کیسه ای درون آن قرار دهید و اجازه دهید تا خنک شود. چای ساخته شده را نیز درون بشقاب بریزید و بگذارید یکی دو روز بماند تا کمی غلظت آن زیاد تر شود. هر یک از این حشره کش های طبیعی را در یک آب فشان (اسپری) بریزید.

- آزمایش کردن اثر این حشره کش ها بر روی مگس میوه:

مگس میوه معمولاً در اطراف ظرف میوه دیده می شود. با رسیده شدن میوه مخصوصاً موز، این حشرات به سمت آن ها می آیند. آیا اسپری کردن حشره کش های ساخته شده بر روی موز، با این حشرات مبارزه خواهد نمود؟

چند عدد موز را در ظرفی قرار دهید تا رسیده شوند و مگس های میوه در اطراف آن ها بیایند. پس از آمدن مگس ها یکی از این موز های رسیده شده را بر دارید و از طول به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. روی یکی از این تکه ها را با آب گریپ فروت، روی دومی را با آب لیمو و روی سومی را با چای اسپری نمایید و چهارمی را به همان صورت رها کنید تا بتوانید سه قطعه دیگر را با آن مقایسه کنید. قطعات را با فاصله 10 الی 15 سانتی متر از هم قرار دهید و رفتار مگس های میوه را در اطراف آن ها مشاهده نمایید.

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

آیا هیچ یک از این موز ها مگس ها را از خود دور نگه داشته است؟

- آزمایش کردن اثر این حشره کش ها بر روی مورچه ها:

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

یک لانه مورچه شناسایی کرده و چند عددمورچه از آنجا بر دارید و در شیشه درب دار قرار دهید. شیشه را بر روی زمین قرار دهید و بوسیله اسپری لیمو، اطراف شیشه را بر روی زمین به قطر 15 سانتی متر آب لیمو اسپری نمایید. حال درب شیشه را باز کنید. آیا مورچه ها حاضر می شوند از روی این آب لیمو ها عبور کنند و فرار کنند؟ این آزمایش را با آب گریپ فروت و چای نیز تکرار نمایید. برای اینکه مطمئن شوید مورچه ها فقط به مایعات حساسیت ندارند، می توانید یک بار هم آزمایش را با اسپری آب تکرار نمایید و رفتار آن ها را مشاهده کنید.

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کنید که آیا فرض اولیه شما صحیح بوده یا خیر.

گسترش دادن پروژه:

حشره کش های ساخته شده را مقابل کرم ها نیز تست نمایید. توسط حشره کش ها خطی روی زمین بکشید و رفتار کرم را در هنگام رسیدن به این خط مشاهده کنید. آیا کرم از این خط عبور می کند؟ برای اطمینان از اینکه کرم ها فقط به رطوبت حساس نیستند، آزمایش را به جای حشره کش یک بار هم با آب تکرار نمایید.

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

تکلیف: نتایج بدست آمده را یاد داشت کنید و تمامی مشاهدات و اطلاعات بدست آمده را ثبت نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: کارخانه حشره کش سازی

منابع مطالعه: کتاب سم شناسی آفت کش ها – خلیل طالبی جهرمی- نشر دانشگاه تهران

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه اول

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی - جلسه دوم

پیدا کردن یک حشره کش طبیعی

دستاوردهای پژوهشی دبستان گل نرگس در هفتمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی غرفه های دانش آموزی