تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آنها می باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه دوم

اهداف:

هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آن ها می باشد.

وسائل مورد نیاز:

- نان تازه تهیه شده از نانوایی

- پرتقال

- موز

- کیسه فریزر درب دار (زیپ کیپ)

- قطره چکان

- آب

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ - جلسه دوم

روند انجام کار:

سه تکه نان را در شرایطی قرار دهید کپک بزنند. برای این کار از نان هایی که مواد نگهدارنده ندارند استفاده کنید. نانوایی ها به نان مواد نگهدارنده نمی زنند ولی نان هایی که در سوپر مارکت ها به فروش می رسد، دارای مواد نگهدارنده می باشند. توسط قطره چکان، 15 قطره آب روی هر یک از تکه های نان بریزید و آن ها را درون پلاستیک قرار دهید و درب آن ها را ببندید. نان ها را برای چند روز در همین وضعیت قرار دهید تا مقدار زیادی کپک بر روی آن ها پدید آید. در صورتی که به کپک آلرژی دارید، در هنگام انجام این پروژه از ماسک استفاده نمایید. ماسک های یک بار مصرف را می توانید از دارو خانه ها تهیه نمایید. دو تکه نان دیگر تهیه کنید و به آن ها 15 قطره آب بزنید و یکی از آن ها را درون پلاستیک قرار دهید و درب آنرا ببندید تا بتوانیم در آینده برای مقایسه از آن استفاده کنیم.

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ - جلسه دوم

یکی از نان های کپک زده را از درون نایلون در بیاورید و با شدت آن را بر روی تکه نان تازه دیگر تکان دهید، سپس تکه نان تازه دوم را درون پلاستیک قرار دهید و درب آنرا ببندید و نان کپک زده را نیز دوباره داخل پلاستیک کنید، درب آنرا ببندید و به داخل سطل آشغال بیاندازید.

یک پرتقال را از وسط دو قسمت نمایید. یک بخش را درون پلاستیک بیاندازید و درب آنرا ببندید تا برای مقایسه از آن استفاده کنید. یک تکه نان کپک زده را در بیاورید و روی تکه دیگر پرتقال تکان دهید، سپس پرتقال را داخل پلاستیک بیاندازید و درب آنرا ببندید، نان کپک زده را نیز درون پلاستیکش قرار دهید پس از بستن درب آن، آنرا دور بیاندازید.

به همین ترتیب یک عدد موز را نیز پوست بکنید، نصف آنرا برای مقایسه، درون پلاستیک قرار دهید و درب آنرا کیپ کنید. نصف دیگر را نیز پس از تکاندن نان کپک زده بر روی آن، درون پلاستیک قرار داده و درب آنرا کیپ کنید و نان کپک زده را نیز در کیسه نهاده و پس از کیپ کردن درب آن، دور بیاندازید.

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ - جلسه دوم

تکه های نان،پرتقال و موز را برای چند روز زیر نظر بگیرید. آیا کپک بر روی آن ها تشکیل شده است؟ اگر جواب مثبت است، آیا موادی که نان کپک زده را بر روی آن ها تکاندید زود تر کپک زد ند؟

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کنید که آیا فرضیه شما درست بوده یا خیر

گسترش دادن پروژه:

نان کپک زده را بر روی مواد دیگری مانند آرد و نشاسته ذرت نیز بتکانید و پس از افزودن رطوبت درب آن ها را ببندید. آیا کپک رشد می کند؟

تکلیف: نتایج بدست آمده از آزمایشات را بنویسید و تمامی مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده را مکتوب نمایید.

منابع مطالعه: کتاب میکروب شناسی- حمید رضا توکلی-

ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتب درسی سپاه

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه اول

یا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه دوم

یا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

کپک و ضررهای آن

کپک های خانگی را بهتر بشناسید.