تبیان، دستیار زندگی
هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آنها می باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه اول

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ - جلسه اول

موضوع پروژه: زیست (میکرو بیو لوژی)

هدف پروژه:

هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آن ها می باشد.

توضیحات:

آیا تا به حال شده دریخچال بر روی یکی از غذا هایی که چند روز مانده اندکپک مشاهده کنید؟ آیا تا به حال بر روی نان های داخل جا نانی کپک سبز مشاهده کرده اید؟

کپک پدیده ای طبیعی می باشد ولی بسیاری از افراد به آن حساسیت دارند و برای آن ها آلرژی و تنگی نفس ایجاد می کند. آیا کپک نان می تواند در هوا پخش و منتقل شود و در نتیجه سلامتی ما را به خطر بیاندازد؟

فرضیه:

فرض کنید کپک نان می تواند توسط هوا جا بجا شود و بر روی سایر مواد غذایی بنشیند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه اول

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟ جلسه دوم

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

کپک های خانگی را بهتر بشناسید.

کپک و ضررهای آن