تبیان، دستیار زندگی
زندگی در کنار ساحل یا اطراف رود خانه برای همه لذت بخش می باشد. در این مکان ها همیشه منظره خوب و هوای تازه وجود دارد. هزینه زندگی در مناطق ساحلی معمولاً زیاد می باشد. رطوبت بالا و نمک موجود در آب در این مناطق باعث فرسوده شدن زود هنگام خانه ها می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی و مقایسه تاثیر آب شیرین و آب شور دریا بر رشد چمن- جلسه اول

ررسی و مقایسه تاثیر آب شیرین و آب شور دریا بر رشد چمن - جلسه اول

موضوع پروژه: گیاه شناسی

اهداف پروژه: بررسی و مقایسه تأثیر آب شور و آب شیرین بر رشد چمن

توضیحات:

زندگی در کنار ساحل یا اطراف رود خانه برای همه لذت بخش می باشد. در این مکان ها همیشه منظره خوب و هوای تازه وجود دارد. هزینه زندگی در مناطق ساحلی معمولاً زیاد می باشد. رطوبت بالا و نمک موجود در آب در این مناطق باعث فرسوده شدن زود هنگام خانه ها می شود. طوفان های ساحلی نیز مشکل دیگری برای این مناطق می باشند. از مشکلات دیگر این مناطق، می توان به سیل اشاره نمود. در این مناطق با آمدن یک سیل کوچک، ممکن است چمن های اطراف منزل آسیب ببینند.

به نظر شما، سیل ناشی از طغیان رود خانه می تواند به چمن زار ها آسیب بزند یا سیل آب ناشی از آب دریا؟

فرضیه:

فرض کنید آب شور دریا صدمه بیشتری به چمن ها وارد می آورد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

بررسی و مقایسه تاثیر آب شیرین و ب شور دریا بر رشد چمن- جلسه اول

بررسی و مقایسه تاثیر آب شیرین و آب شور دریا بر رشد چمن- جلسه دوم

بررسی و مقایسه تاثیر آب شیرین و آب شور دریا بر رشد چمن 

فهم تفاوت در چگالی آب‌های  شور دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها