وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اگر ورزش به همراه موسیقی های حرام نباشد و مفسده ای هم نداشته باشد، جایز است. اما اگر این ورزش مستلزم انجام فعل حرامی باشد؛ مثل عدم رعایت حجاب و یا استفاده از موسیقی های محرک قوای شهوانی و یا خود ورزش و حرکات بدن در آن، احیاناً محرک شهوت باشد، حرام خواهد ب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برد و باخت در شطرنج و فوتبال

شطرنج

برد و باخت در شطرنج و فوتبال هر دو حرام است یعنی اگر در بازی با غیر آلات قمار مثل فوتبال شرط كنیم كه هر تیمی باخت مبلغی یا چیزی به تیم برنده بدهد این هم حكم قمار پیدا می كند و حرام می شود. ولی دادن جائزه و هدیه به شخص یا گروه برنده كه از جانب دو طرف مسابقه تأمین نشده باشد بلكه از طرف شخص ثالثی باشد اشكال ندارد. همچنین بازی بدون شرط پول و امثال آن اشكال ندارد. اما شطرنج چون آلت قمار محسوب می شود به نظر بسیاری از مراجع بازی با آن حتی بدون برد و باخت هم حرام است ولی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله می فرمایند اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد و دیگر به آن وسیله قمار نگویند بازی بدون برد و باخت با آن اشكال ندارد.

 

در این مقاله از احکام ورزشی چند پرسش و پاسخ را انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:

سوال: حکم بکس زنی ومسابقات بکس چیست؟

آیة الله بهجت ره: چنین ورزشهائی حرام است ولو رضایت طرفین باشد. (استفتائات ج/4 س:6504)

 

آیة الله اراکی ره: اگر مانند سبق ورمابه (مسابقه و تیر اندازی )باشد وغرض عقلائی بر ان مترتب باشد مانعی ندارد. (توضیح المسائل ص: 572 س: 2)

 

آیة الله تبریزی ره: اگر برای مشت زن این خوف باشد که در اثناء بازی به او آسیبی وارد یا به غیر آسیبی وارد کند مثل کور کردن چشم شکستن استخوان وپاره کردن پرده گوش جایز نیست. (استفتائات جدید ج/1 س:2174)

 

آیة الله سیستانی دام ظله: تمرین کشتی وبکس بدون گرو وبا پول اگر موجب ضرر واسیب جدی نباشد جایز است. (استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخ گوئی)

 

آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله: بکس جایز نیست. (جامع الحکام ج/2 س:1340)

 

آیة الله گلپایگانی ره: بکس زنی ومسابقات مربوطه به ان حرام است. (استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخ گوئی)

 

آیة الله مکارم شیرازی دام ظله: از بازی خطرناک است واشکال دارد. (استفتائات ج/2س:372)

 

آیة الله نوری همدانی دام ظله: اگر ضرر و یا خوف ضرر نباشد اشکال ندارد. (هزارویک مساله فقهی ج/1 س:475)

سوال: آیا در بازی های ورزشی، تعیین جایزه از شخص یا گروه سوم (غیر از مسابقه دهندگان) اشکال دارد؟

همه مراجع: در فرض یاد شده اشکال ندارد. ولی اگر از پول شرکت کنندگان باشد اشکال دارد.

وظیفه مسئولین این است که جایزه را از برنده بگیرند و به اعضای تیم تحویل دهند درصورتی که اعضای تیم را نمی توانند پیدا کنند با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه بدهند. (مکارم استفتائات ج2 س728؛جامع الا حکام ج1 س 1049 دفتر همه مراجع و استفتائات موجود در مرکز وکتاب الغصب مراجع)

سوال: حکم تماشای کشتی گیران و سایر ورزشکاران با بدن نیمه برهنه از تلویزیون برای بانوان چگونه است؟

آیات عظام: امام ره، فاضل لنکرانی ره، نوری همدانی دام ظله: 

اگر بدون قصد لذت وترس افتادن به حرام باشد وباعث مفسده هم نشود ،اشکال ندارد.

 

آیات عظام بهجت ره، صافی گلپایگانی دام ظله و مکارم شیرازی دام ظله:

با توجه به اینکه نگاه این نوع برنامه ها باعث فساد وتهییج شهوت می شود ،جایز نیست.

 

آیة الله سیستانی دام ظله:

نگاه کردن زن به بدن نامحرم باشهوت و با ترس از وقوع در حرام حرام است بلکه اگر بدون شهوت و بدون ترس از وقوع در حرام باشد بنابر احتیاط واجب حرام است مگر به جا هائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند مثل سر و دستها وساق پاها ،که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت وخوف وقوع در حرام باشد حرام است.

در پخش غیر زنده با فرض شهوت اشکال دارد.

 

آیة الله وحید خراسانی دام ظله:

نگاه کردن زن به بدن نامحرم حرام است مگر به جاهائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند مثل سر ودستها وساق پاها ،که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد حرام است.

در پخش غیر زنده با فرض شهوت حرام است.

 

آیات عظام تبریزی ره و خامنه ای دام ظله:

اگربه طور غیر زنده پخش شودو قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد .

پاسخ یاد شده در جائی است که مردان ورزشکار و کشتی گیر ،ناشناس باشند وگرنه به فتوای مراجع تقلید ،تماشای ان حرام است

سوال: چرا برد و باخت در شطرنج حرام است ولی در فوتبال بلا اشكال است؟

جواب: برد و باخت در شطرنج و فوتبال هر دو حرام است یعنی اگر در بازی با غیر آلات قمار مثل فوتبال شرط كنیم كه هر تیمی باخت مبلغی یا چیزی به تیم برنده بدهد این هم حكم قمار پیدا می كند و حرام می شود. ولی دادن جائزه و هدیه به شخص یا گروه برنده كه از جانب دو طرف مسابقه تأمین نشده باشد بلكه از طرف شخص ثالثی باشد اشكال ندارد. همچنین بازی بدون شرط پول و امثال آن اشكال ندارد. اما شطرنج چون آلت قمار محسوب می شود به نظر بسیاری از مراجع بازی با آن حتی بدون برد و باخت هم حرام است ولی حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری می فرمایند اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد و دیگر به آن وسیله قمار نگویند بازی بدون برد و باخت با آن اشكال ندارد. (كتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع, ج2, ص181؛ استتفتائات امام (ره)ج2, ص9 ؛ استفتائات مقام معظم رهبری, س 1116 و 1122)

سوال: آیا پاسور یا بازی با كارت بدون شرط بندی اشكال دارد؟

جواب: بازی با پاسور و سایر آلات قمار حرام است اما كارتهای دیگری كه برای سرگرمی درست شده نه برای قمار, بازی بدون برد و باخت با آنها اشكال ندارد. (استفتائات جدید امام (ره),ج2, ص10, س22؛ ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری, س1122)

سوال: نظر علما و مراجع تقلید درباره ورزش ایروبیک چیست؟ با توجه به این که اساس این ورزش موسیقی است؟

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

به‌طور کلّى اگر همراه با موسیقى لهوى متناسب با مجالس گناه و ‏معصیت باشد و یا به‌گونه‌اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یا ترتب مفسده‌ای باشد، جایز نیست.‏

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر آهنگ آن مناسب مجالس لهو و لعب باشد عمداً گوش ندهد.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

چنانچه این ورزش مشتمل بر رقص و یا موسیقی باشد، حرام است.

 

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

اگر این ورزش به همراه موسیقی های حرام نباشد و مفسده ای هم نداشته باشد، جایز است. اما اگر این ورزش مستلزم انجام فعل حرامی باشد؛ مثل عدم رعایت حجاب و یا استفاده از موسیقی های محرک قوای شهوانی و یا خود ورزش و حرکات بدن در آن، احیاناً محرک شهوت باشد، حرام خواهد بود. موسیقی حرام، موسیقی ای است که شهوت جنسی انسان را تحریک کند. این موسیقی عموماً مناسب مجالس لهو و لعب می باشد.

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اسک دین

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

استفتائات جدید امام (ره),ج2

كتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع, ج2

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین