تبیان، دستیار زندگی
13 گل: ادموند بزیك ( سپاهان) 12 گل: محرم نوید كیا( سپاهان) 11 گل: رضا عنایتی( ابومسلم) 9 گل : علی علیزاده( فجر سپاسی) 8 گل: بهنام سراج( فولاد) جواد نكونام( پاس)، محمد منصوری (برق شیراز) 7 گل: خلیفه اصل( استقلال اهواز)، بیاتی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول گلزنان لیگ برتر

13 گل: ادموند بزیك ( سپاهان)

12 گل: محرم نوید كیا( سپاهان)

11 گل: رضا عنایتی( ابومسلم)

9 گل : علی علیزاده( فجر سپاسی)

8 گل: بهنام سراج( فولاد) جواد نكونام( پاس)، محمد منصوری (برق شیراز)

7 گل: خلیفه اصل( استقلال اهواز)، بیاتی نیا( پاس)، كریمی ( سپاهان)

6 گل: سیدعباسی ( صنعت نفت)، صاحبی( ذوب آهن)، واحدی نیكبخت و سامره( استقلال )