وقتی آب و روغن روی مایع را کاملاً با هم مخلوط کنی، می بینی که آب در زیر و روغن مایع در رو قرار می گیرد. قبل از این کار، با کمی جوهر، آب را رنگ کن. این کار را با یک رنگ دیگر، برای روغن هم انجام بده. وقتی آب و روغن را مخلوط کنی، دیدنی می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جالب و دیدنی،آب و روغن

جالب و دیدنی،آب و روغن

وقتی آب و روغن روی مایع را کاملاً با هم مخلوط کنی، می بینی که آب در زیر و روغن مایع در رو قرار می گیرد. قبل از این کار، با کمی جوهر، آب را رنگ کن. این کار را با یک رنگ دیگر، برای روغن هم انجام بده. وقتی آب و روغن را مخلوط کنی، دیدنی می شود.

جالب و دیدنی،آب و روغن

شاید گاهی لکه های رنگارنگ روغن را در خیابان های خیس دیده باشی. روغن سطح آب را می پوشاند. بعد نوری که به آن می تابد، رنگ های رنگین کمان را به وجود می آورد.

 

این رنگ های زیبا از کجا پیدا شده اند؟

آب و روغن در هم حل نمی شوند. همیشه روغن، که سبک تر است، روی آب پخش می شود.

جالب و دیدنی،آب و روغن   جالب و دیدنی،آب و روغن
جالب و دیدنی،آب و روغن   جالب و دیدنی،آب و روغن

درست مثل حلقه های چربی روی آب گوشت.

جالب و دیدنی،آب و روغن

منبع: مجموعه شعبده بازی علمی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی