تبیان، دستیار زندگی
در مقاله گذشته در مورد میوه ها نکاتی دانستیم. خواندیم که میوه از تغییر شکل تخمدان پس از لقاح، تشکیل می شود. انواع میوه ها را شناختیم و در نهایت آمخوتیم که میوه های خشک از میوه های شکوفا و نا شکوفا تشکیل می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میوه های حقیقی

میوه های حقیقی

در مقاله گذشته در مورد میوه ها نکاتی دانستیم. خواندیم که میوه از تغییر شکل تخمدان پس از لقاح، تشکیل می شود.

انواع میوه ها را شناختیم و در نهایت آموختیم که میوه های حقیقی، گوشتی و  خشک هستند. در ادامه به بررسی تفصیلی در این رابطه می پردازیم....

میوه های خشک

الف) میوه های شکوفا

در این نوع میوه ها دیواره ی میوه در زمان بلوغ برای پراکنش دانه ها باز می شود. در چنین میوه هایی تعداد دانه ها زیاد می باشد میوه های خشک شکوفا از نظر تعداد بر چه های تشکیل دهنده ی میوه و نحوه ی باز شدن میوه در زمان بلوغ به چند گروه تقسیم می شوند:

1-میوه برگه

در این نوع، میوه از تغییر شکل یک برچه حاصل شده که در هنگام شکوفایی در امتداد یک شیار طولی باز می شود. مانند ماگنولیا، بارهنگ آبی

میوه های حقیقی

2- میوه نیام

نیام از تغییر شکل تخمدان یک برچه ای حاصل شده که در هنگام پراکنش دانه با دو شیار طولی باز یم شود.

مانند نخود و باقلا

میوه های حقیقی

3- خورجین

این میوه اصولا ویژه ی  گیاهان تیره شب بو است. میوه ی خورجین از تخمدان دو برچه ای و پیوسته برچه حاصل می شود و دیواره ی میوه در امتداد دو شیار از پایین به بالا باز می شود. مانند میوه شب بو

میوه های حقیقی

4- خورجینک

این نوع میوه، شبیه میوه خورجین ولی کوتاه تر می باشد به طوری که طول میوه برابر عرض آن یا کمتر می باشد. مانند میوه قدومه

میوه های حقیقی

5- کپسول

این میوه از تغییر شکل تخمدانی با بیش از دو برچه تشکیل می شود. و به شکل های مختلفی باز می شود. در میوه هایی مانند زنبق و لاله کپسول با ایجاد یک شیار طولی در محل رگبرگ میانی برچه باز می شود. در خشخاش کپسول با ایجاد چند منفذ راسی باز می شود. در میوه ی بذر البنج از تیره ی سیب زمینی، با تشکیل کلاهک یا سرپوش در بخش بالایی آن میوه شکوفا می شود. به چنین میوه هایی مجری گفته می شود.

میوه های حقیقی
ب) میوه های نا شکوفا

در این میوه ها در زمان پراکنش دانه، میوه بسته باقی می ماند. میوه هایی از این نوع عبارتند از :

1- میوه ی گندمه

در چینین میوه هایی فرابر میوه خشک، نازک و غشایی می شود و با پوسته دانه ترکیب می شود. مانند گندم، جو، برنج و .... میوه های گندمه، ویژه ی گروه غلات می باشند.

میوه های حقیقی

2- میوه فندقه

پریکارپ میوه خشک، سخت و معمولا چوبی می شود. مانند فندق، توت فرنگی، آفتاب گردان

میوه های حقیقی

3- میوه سامار

در این نوع میوه ها برون بر به صورت یک بال غشایی توسعه پیدا می کند. این بال به پراکنش دانه کمک می کند. در نارون یک بال و در افرا دو بال در اطراف دانه وجود دارد.

میوه های حقیقی

4- میوه شیزوکارپ

5- هنگامی که تخمدان از چند برچه حدا از هم تشکیل شده باشد و در هنگام تشکیل میوه، هر برچه به یک فندقه تبدیل شود، به این نوع میوه ها شیزوکارپ و به هر فندقه واحد مریکارپ گفته می شود.

میوه های حقیقی

میوه ها گوشتی

در این میوه ها، پریکارپ نرم، گوشتی و آبدار است.

1- میوه سته

در این نوع میوه، درون بر مشخص وجود ندارد و درون بر کاملا به دانه چسبیده است.

گوجه فرنگی، موز، انگور، خرمالو، خیار، کدو، بادمجان ... مثال هایی از میوه های سته هستند.

میوه های حقیقی

2- هسپریدیوم

این میوه در تیره ی مرکبات دیده می شود. میوه از مادگی پیوسته برچه حاصل می شود. در این میوه ها درون بر کیسه های آبداری را به صورت خانچه تشکیل می دهد. پرتقال، لیمو، نارنگی .... مثال هایی از این نوع هستند.

3- شفت

در این نوع میوه ها برون بر از یک لایه سلول های اپیدرمی به هم فشرده ساخته شده است. میان بر بخش گوشتی و آبدار میوه را تشکیل می دهد که از سلول های پارانشیمی ساخته شده است. درون بر، سخت و چوبی است. میوه هایی مانند هلو، زرد آلو، گیلاس، آلو، زیتون بادام و.... مثال هایی از میوه های شفت


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی