تبیان، دستیار زندگی
بعضی ها همیشه به فکر کارهای دیگران هستند و همیشه در کارهای مردم فضولی می کنند.کنارشان که بنشینی، می بینی که مرتّب حرف این و آن را می زنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تو خر خودت را بران
خر

بعضی ها همیشه به فکر کارهای دیگران هستند و همیشه در کارهای مردم فضولی می کنند.

کنارشان که بنشینی، می بینی که مرتّب حرف این و آن را می زنند. همه ی حرفشان این است که فلانی کجا رفت و چه کار کرد و چه چیزی خرید و چه چیزی نخرید. همه ی فکرشان این است که چرا همسایه شان مهمان برایش آمده است؟ در محل کار هم مرتّب این ور و آن ور می روند تا ببینند همکاران شان چه می کنند. صبح تا شب دوستان خود را زیر نظر می گیرند و از دیگران غیبت می کنند.

ضرب المثل « تو خر خودت را بران» درباره ی همین جور آدم های فضول است. این ضرب المثل می خواهد بگوید که تو به فکر کار خودت باش و درباره ی دیگران فضولی نکن.

می خواهد بگوید که تو مشغول کار خودت باش و درباره ی کار خودت فکر کن. چه کار داری که فلانی کجا می رود و چه لباسی می پوشد و چه غذایی می خورد. فضولی کار بدی است. هیچ وقت فضولی نکن. «تو خر خودت را بران.»

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: شهر ضرب المثل ها

مطالب مرتبط:

سوزن، همه را می‌پوشاند و خودش لخت راه می‌رود

گردن راستگو چهار وجب است

با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی

دو قورت و نیمش باقیه!

اگرقاطرکسی را رم ندهی، کسی با توکاری ندارد

از خر شیطان پیاده شو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.