تبیان، دستیار زندگی
از تغییر شکل تخمدان پس از لقاح، میوه تشکیل می شود. دیواره ی میوه از دیواره ی تخمدان در زمان بلوغ نمو می یابد و فرابر نامیده می شود..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میوه

میوه

از تغییر شکل تخمدان پس از لقاح، میوه تشکیل می شود. دیواره ی میوه از دیواره ی تخمدان در زمان بلوغ نمو می یابد و فرابر نامیده می شود. پریکارپ شامل برون برمیاب بر و لایه ی درون بر می باشد.

برون بر از تغییر اپیدرم بیرونی تخمدان میان بر از تغییر پارانشیم پوشانده جدار تخمدان و درون بر از تغییر اپیدرم درونی تخمدان نمو می یابند.

تقسیم بندی میوه

1-میوه های ساده

میوه هایی که از یک برچه منفرد یا از چند برچه به هم پیوسته مادگی یک گل حاصل می شوند. مانند میوه ی نخود از یک برچه  و سیب از پنج برچه به هم پیوسته تشکیل شده اند.

2- میوه های مجتمع

میوه هایی که از برچه های جدا از هم مادگی یک گل تشکیل می شوند. مانند توت فرنگی و تمشک

3- میوه های مرکب

میوه هایی که از ترکیب و اتصال مادگی گل های یک گل آذین حاصل می شوند. مانند آناناس و انجیر

میوه ها بر اساس منشاء به دو  گروه تقسیم می شوند:

1-میوه های کاذب

این میوه ها از بخش های دیگری به غیر از تخمدان، حاصل می شوند. این بخش ها آبدار و ذخیره ای شده و میوه را تشکیل می دهند. مانند توت که از تغییر کاسبرگ ها و گل سرخ که از آبدار شدن نهنج تشکیل می شوند.

2-میوه های حقیقی

این میوه ها از تغییر شکل تخمدان حاصل می شوند. مانند نخود لوبیا و ...

بر اساس جنس پریکارپ نی میوه ها به دو گروه تقسیم می شوند.

1-میوه های خشک: پریکارپ در این میوه ها خشک ، چوبی و یا غشایی است و تا حدودی نا مشخص به نظر می رسد.

الف) میوه های شکوفا

در این نوع میوه ها دیواره ی میوه در زمان بلوغ برای پراکنش دانه ها باز می شود. در چنین میوه هایی تعداد دانه ها زیاد می باشد. میوه های خشک شکوفا  از نظر تعداد برچه های تشکیل دهنده میوه و نحوه ی باز شدن میوه در زمان بلوغ به چند گروه تقسیم می شوند.

ب) میوه های نا شکوفا

در این میوه ها در زمان پراکنش دانه، میوه بسته بقای می ماند.

2- میوه های گوشتی: میوه هایی با پریکارپ آبدار و دخیره ای هستند ه به خوبی قابل تشخیص می باشد.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی