تبیان، دستیار زندگی
طی نیمه نخست سال جاری فعالان بازار خبر از رکود معاملات و افت قیمت مسکن می دادند، اما بررسی های میدانی مهدی سلطان محمدی، کارشنان بازار مسکن، از وضعیت قیمت ها طی تابستان سال 92 نشان می دهد این رکود معاملات به کاهش قیمت مسکن نوساز در شهر تهران منجر نشده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسکن همچنان راکد و گران می شود


طی نیمه نخست سال جاری فعالان بازار خبر از رکود معاملات و افت قیمت مسکن می دادند، اما بررسی های میدانی مهدی سلطان محمدی، کارشنان بازار مسکن، از وضعیت قیمت ها طی تابستان سال 92 نشان می دهد این رکود معاملات به کاهش قیمت مسکن نوساز در شهر تهران منجر نشده است.

مسکن

سلطان محمدی گفت: جمع بندی آماری داده های مربوط به قیمت های پیشنهادی مسکن نوساز در شهر تهران حکایت از آن دارد که علی رغم بروز رکود و کاهش حجم معاملات، هنوز قیمت های مسکن نوساز در مناطق مختلف تهران کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است و فروشندگان حاضر به کاهش نرخ های خود نسبت به ابتدای سال نشده اند. بنا براین به نظر می رسد آنچه که بعضا تحت عنوان سقوط 20 درصدی قیمت ها و یا کاهش یک میلیون تومانی در هر متر مربع برای نیمه اول سال 92 توسط مراجع مختلف اعلام می شود از پشتوانه آماری قابل اعتمادی برخوردار نیست.

وی در ادامه در مورد کاهش شتاب افزایش قیمتها می گوید: با وجود این که قیمت های پیشنهادی در تابستان امسال نسبت به سال قبل در مناطق متوسط نشین پایتخت حدود 65 درصد و در مناطق بالای شهر تا 90 درصد افزایش نشان می دهد، به وضوح می توان دید که همان گونه که پیش بینی می شد رشد شتابان قیمت ها متوقف شده و بازاردر آرامش و رکود نسبی به سر می برد.

مسکنمسکن

مهدی سلطان محمدی در توضیح ارزیابی انجام شده از وضعیت قیمتها در بازار مسکن تاکید کرد که داده های فوق صرفا مربوط به قیمت های پیشنهادی فروشندگان برای آپارتمان نوساز بوده و داده های مربوط به فروش متوسط واحدهای مسکونی در شهر تهران (اعم از نوساز و غیر نوساز) که توسط مرکز آمار ایران تهیه می شود و در منحنی ضمیمه به طور خط چین نمایش داده شده است، برای سال 92 هنوز منتشر نشده است.

جمع بندی آماری داده های مربوط به قیمت های پیشنهادی مسکن نوساز در شهر تهران حکایت از آن دارد که علی رغم بروز رکود و کاهش حجم معاملات، هنوز قیمت های مسکن نوساز در مناطق مختلف تهران کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است و فروشندگان حاضر به کاهش نرخ های خود نسبت به ابتدای سال نشده اند

ولی بررسی های آماری نشان می دهد که در گذشته بین قیمت های پیشنهادی فروشندگان برای مسکن نوساز و متوسط قیمت های اعلام شده توسط مرکز آمار همبستگی زیادی وجود داشته و بعید به نظر می رسد که انتشار داده های مربوط به نیمه اول سال 92 نیز چندان تفاوتی در نتیجه گیری مربوط به تغییرات قیمت ها ایجاد کند.

بخش اقتصاد تبیان


منبع : خبر آنلاین