تبیان، دستیار زندگی
اى كه احمد مبتلاى روى توست خرّمىِ باغ زهرا بوى توست اى تمام اهل عالم سائلت لعن و نفرینِ خدا بر قاتلت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرّمىِ باغ زهرا

امام باقر

اى كه احمد مبتلاى روى توست

خرّمىِ باغ زهرا بوى توست

اى تمام اهل عالم سائلت

لعن و نفرینِ خدا بر قاتلت

اى كه علم از تو دو عالم یافتند

از چه رو قلب تو را بشكافتند

دور از رسم مودّت مانده ‏اند

مردم جاهل یهودت خوانده ‏اند

اشك صادق در غمت جارى شده

گوییا زهر عدو كارى شده

استخوان هاى تو را فرسوده ‏اند

از چه پاهایت ورم بنموده‏ اند

اى شده رخسار پُر نور تو زرد

كى توان درك غریبى تو كرد

باز برخیز اى عزیز مصطفى!

گو تو یا زهرا به امید شفا

آبروى هر دو عالم اسم توست

رخت احرامت كفن بر جسم توست

اى كه امرت بر عزا بنموده ‏اى

از مدینه تا مدینه بوده‏ اى

خون رگ هاى بریده دیده ‏اى

در كنار عمه ‏ات رنجیده ‏اى

آشنا هستى تو با سوز عطش

تشنه بودى خود در آن روز عطش

كام خشك شیر خواره دیده‏ اى

حنجرى را پاره پاره دیده ‏اى

ناظر آن دست هاى بسته ‏اى

شاهد آن كودكان خسته ‏اى

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


جواد حیدری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.