وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در سند ساواك راجع به گزارش نشست مشترك اولین رؤسای موساد و ساواك چنین می‌خوانیم:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك


در سند ساواك راجع به گزارش نشست مشترك اولین رۆسای موساد و ساواك چنین می‌خوانیم:

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

نخست‌وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت كشور

س.ا.و.ا.ك

موضوع: گزارش

طبق تصمیمات متخذه قبلی روز دوشنبه 24 مرداد جلسه كمیته هم‌آهنگی رۆسای سازمانهای اطلاعات ایران و اسرائیل با حضور سپهبد بختیار – آقایان هارل – كاروز- سرتیپ پاكروان – سرتیپ علوی كیا منعقد شد.

آقای هارل اظهارات زیر را نمود:

با توجه به موضع حساس دو كشور و شرایط بحرانی جهان چنانچه در سیاست عالی و در فعالیت بین‌المللی دو كشور هم‌آهنگی ایجاد شود و درباره هدفهای كلی كه بین دو كشور می‌باشد تبادل نظر – مشورت و توافق به عمل آید بدون شك خواهیم توانست در صحنه بین‌المللی نقش مۆثری بازی كنیم و خطراتی كه توجه ما می‌باشد رفع سازیم.

در اینجا آقای هارل تذكر داد كه وضع جهان و خاورمیانه طوری است كه پشتیبانی و حفظ منافع ایران از لحاظ اسرائیل جنبه حیاتی دارد و هر عملی كه دولت اسرائیل به نفع ایران انجام می‌دهد در حقیقت قدمی است كه به نفع خود اسرائیل برداشته شده است

در اینجا آقای هارل تذكر داد كه وضع جهان و خاورمیانه طوری است كه پشتیبانی و حفظ منافع ایران از لحاظ اسرائیل جنبه حیاتی دارد و هر عملی كه دولت اسرائیل به نفع ایران انجام می‌دهد در حقیقت قدمی است كه به نفع خود اسرائیل برداشته شده است و بنابراین باید تصریح كرد كه هر نوع كمك اسرائیل به ایران بدون توقع هیچ‌گونه عمل متقابلی از طرف دولت شاهنشاهی است و ما اكنون اصراری درباره مبادله نمایندگان سیاسی بین دو كشور نداریم. البته دولت اسرائیل امیدوار است كه در آتیه این منظور عملی بشود ولی موضوع مزبور فعلاً مطرح نیست.

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

1. هدفهای كلی:

آقای هارل متذكر شد كه هدفهای كلی كار در مرحله حاضر عبارت است از:

- جلوگیری از هرگونه افزایش قدرت ناصر

- دفع حمله تبلیغاتی كه جمال عبدالناصر با تشریك مساعی روسها علیه ایران آغاز كرده است. در این خصوص اقدام عمومی در فاش كردن ماهیت حقیقی عبدالناصر و سیاست او لازم است.

- تقویت ایران از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی تا مبانی ثبات و پایداری ایران مستحكم‌تر شود.

دولت اسرائیل حاضر است كه تمام امكانات خود را بدون هیچ‌گونه قید و شرط و با تمام قدرت و با رعایت تمام شرایطی كه فعلاً باید دولت ایران ملاحظه نماید در اختیار ایران بگذارد.

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

2. نحوه همكاری:

همكاری می‌تواند در حیطه‌های زیر به طور مۆثری صورت گیرد:

1- حیطه سیاسی

2- حیطه تبلیغاتی

3. حیطه اجتماعی:

در حیطه سیاسی، چنانچه در كشورهای مهم دنیا بین نمایندگیهای سیاسی دو كشور طبق دستورات مركز تبادل نظر و مشورت به عمل آید و برای حل مسائل جاری راه مشتركی آغاز شود زودتر و مۆثرتر به منظور خود نائل خواهیم شد و شاید بعضی مسائل كه به تنهایی قابل حل نبودند به آسانی راه‌حل پیدا كنند. نمایندگیهای دولت اسرائیل تمام تجربیات و معلومات خود را در اختیار نمایندگان ایران خواهند گذاشت. «لوبی»‌های موجود را به كار خواهیم برد و به نمایندگان ایرانی در ادامه عمل «لوبی» راهنمایی خواهیم كرد. شرط موفقیت این است كه نمایندگیهای خارجی ایران كه به طور كلی ضعیف می‌باشند به طور شایسته‌ای تقویت شوند و باید به طور قطع برای این منظور در سفارتخانه‌های مهم تعداد كارمندان ورزیده و شایسته افزایش یابد زیرا در وضع حاضر امكانات اغلب سفارتخانه‌ها به قدری محدود است كه قادر به ا نجام وظایف محوله نمی‌باشند.

در حیطه تبلیغاتی: با در نظر گرفتن حمله تبلیغاتی بی‌سابقه‌ای كه علیه ایران جریان دارد باید تمام وسایل را به كار برد تا از شدت این حمله كاسته شود. برای این منظور باید آشنایی كامل با محیط مطبوعاتی كشورهای مختلف داشت و با شخصیتهای متنفذ این محافل تماس نزدیكی برقرار شود و در محیط هر كشور طبق مختصات روانی آن كشور عمل نمود تا به نتیجه برسیم – نمایندگان دولت اسرائیل در خارج در این خصوص معلومات خیلی وسیعی دارند كه تماماً در اختیار نمایندگان ایرانی گذاشته خواهد شد. ضمناً برای اعمال نفوذ در سایر رشته‌های تبلیغاتی مانند رادیو – تلویزیون و غیره میتوان اقدامات مۆثری را در نظر گرفت.

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

حیطه اجتماعی و روابط عمومی و اقتصادی:

چنانچه با طرق عمل مناسب فعالیتهای دامنه‌داری برای برقراری تماس با شخصیتهای مۆثر در طبقات مختلف انجام شود می‌‌توان از خیلی امكانات كه تا به حال دست نخورده مانده‌اند استفاده نموده به عبارت دیگر باید سازمان‌های روابط عمومی مجهز و منظمی (كه تاكنون یا وجود داشته و یا به نحو غلطی اداره می‌شد) تأسیس كرد. در این مورد آقای هارل گفت كه دولت اسرائیل از مۆسسات خصوصی موجود تجربه بدی دارد و به این نتیجه رسیده كه آنها از مقتضیات و اوضاع حقیقی كشورهای ما بیش از حد بی‌ا‌طلاع هستند و بالنتیجه نمی‌توانند عمل مفیدی انجام دهند و با در نظر گرفتن این تجربه دولت اسرائیل تصمیم گرفت كه عمل روابط عمومی را رأساً انجام دهد و تا به حال نتیجه رضایت‌بخشی حاصل شده است.

در حیطه سیاسی، چنانچه در كشورهای مهم دنیا بین نمایندگیهای سیاسی دو كشور طبق دستورات مركز تبادل نظر و مشورت به عمل آید و برای حل مسائل جاری راه مشتركی آغاز شود زودتر و مۆثرتر به منظور خود نائل خواهیم شد و شاید بعضی مسائل كه به تنهایی قابل حل نبودند به آسانی راه‌حل پیدا كنند. نمایندگیهای دولت اسرائیل تمام تجربیات و معلومات خود را در اختیار نمایندگان ایران خواهند گذاشت

 اسرائیل نه فقط حاضر است دستگاه خود را در اختیار ایران بگذارد بلكه نمایندگیهای ایرانی را كمك خواهد كرد تا دستگاه مشابهی برپا كنند. وقتی دستگاه مۆثری ایجاد شد به خودی خود خیلی از مسائل تبلیغاتی و اقتصادی راه حل مناسبی پیدا خواهد كرد.

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

3. پیشنهادات برای اقدامات اولیه:

آقای هارل پیشنهاد نمود هر چه زودتر بین وزرای امور خارجه دو كشور ملاقاتی به عمل آید تا مسائل فوری همكاری و هم‌آهنگی مطرح گردد. چنانچه در آتیه نزدیكی چنین ملاقاتی میسر نباشد اجازه داده شود كه وزیر امور خارجه اسرائیل نماینده تام‌الاختیاری نزد آقای آرام اعزام دارد تا مذاكرات لازم را به عمل آورند. سپس باید به نمایندگیهای سیاسی دو كشور در نقاط مهم دنیا دستورات لازم صادر شود و به این منظور پیشنهاد می‌شود گروه كار كه از یك نفر ایرانی و یك نفر اسرائیلی مركب خواهد بود تشكیل و به نقاط مورد نظر اعزام شوند تا در محل ترتیبات لازم همكاری دوجانبه را بدهند.

توصیه‌های اولین رئیس موساد به اولین رئیس ساواك

* * *

سپهبد بختیار در اینجا اظهار داشت پس از اینكه مطالب بالا به شرف عرض رسید و مورد تصویب واقع شد ترتیب لازم برای همكاری دو كشور داده خواهد شد. در قسمت دوم مذاكرات ترتیبات همكاری بین مأمورین دو سرویس مورد مطالعه واقع شد و عملیاتی كه تا به حال انجام گرفته مرور شد و اصلاحات لازم برای پیشرفت كار مطرح گردید.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: دوران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین