تبیان، دستیار زندگی
باد، هوهو کنان، خاکستر یتیمی پاشید بر تمام خانه‌‌های بغداد و خبر زلزله خیز، تکان داد روزگارِ در خود فروپیچیده را. اتفاقی شوم، سایه گسترانیده بر آسمان‌ها. نمی‌دانم، شاید باز خورشیدی در پرده کسوف افتاده ‌است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92
تصاویر ویژه شهادت امام جواد علیه السلام-سال92

 ::: صفحه اصلی ::: 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.