تبیان، دستیار زندگی
داعشیِ مادر کُش!
داعشیِ مادر کُش!
داعشیِ مادر کُش!
مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان این کشور در لندن اعلام کرد: یک عضو 20 ساله داعش مادر علوی 40 ساله خود را در شهر رقه مقر اصلی این گروه اعدام کرد.
ابلیس جن است یا فرشته؟!
ابلیس جن است یا فرشته؟!
ابلیس جن است یا فرشته؟!
شیطان، موجود خداپرست بود و هزاران سال خدا را عبادت كرده بود، وقتی از درگاه خداوند رانده شد، از معبود یگانه، فرصت و مهلت خواست عدالت و سنت الهی، ایجاب می كرد كه به او مهلت دهد، زیرا مهلت دادن، یكی از سنت های پروردگار است و بارها در آیات قرآن آمده، تا این ك