تبیان، دستیار زندگی
حکمت تفاوت در تقسیم روزی
حکمت تفاوت در تقسیم روزی
حکمت تفاوت در تقسیم روزی
بدون شک خداوند رزق و روزی را بین انسانها تقسیم کرده است؛ چه سپاسگزار باشند چه ناسپاس. و این لطف عام خداوند است که شامل همگان- اعم از مسلمان و کافر- شده است. اما چرا خداوند این روزی را یکسان تقسیم نکرده است؟ آیا این عمل با عدالت خداوند تناقض ندارد؟
حبط اعمال یا ظلم؟!
حبط اعمال یا ظلم؟!
حبط اعمال یا ظلم؟!
در مسئله تأثیر اعمال خدای تعالی به روش عقلا عمل می كند كه پاداش و كیفر هر عملی را جداگانه می دهد مگر در بعضی موارد كه رابطه مولویت و عبودیت كاملا قطع شود مثل ارتداد و شرك كه در صورت عدم توبه موجب نابودی اعمال می شود.
حبط اعمال به چه معنا است؟!
حبط اعمال به چه معنا است؟!
حبط اعمال به چه معنا است؟!
خداوند علیم و قدیر ، كارهای نیك را جدا محاسبه می‏كند و پاداش می‏دهد و كارهای بد را نیز جداگانه كیفر می‏دهد ؛ مگر بعضی از گناهان كه باعث قطع كامل بنده از بندگی می‏شود كه قرآن و روایات این اعمال را : كفر، شرك ، قتل انبیا و اولیا ، بی‏حرمتی و انكار آیات انبی