تبیان، دستیار زندگی
بدون زحمت دکتری بگیرید!
بدون زحمت دکتری بگیرید!
بدون زحمت دکتری بگیرید!
چرا انسان از ابتدا در آخرین حد کمال یعنی همان کمال نهائیش آفریده نشد تا اینقدر در دنیا اذیت نشود ؟ چرا از همان اول خداوند انسان ها را به بهشت نبرد و این همه مراحل دنیا بعد از دنیا در برزخ و قیامت برایش ایجاد کرد؟
چرا برخی پولدار و برخی بی پول اند؟
چرا برخی پولدار و برخی بی پول اند؟
چرا برخی پولدار و برخی بی پول اند؟
در روایات، بسیار به مسئله توسعه و تنگی رزق اشاره شده و نقل شده که این وسعت و تنگی بر اساس ظرفیت افراد است. چرا خداوند این ظرفیت را به همه عطا نکرده؟ و توزیع این ظرفیت بر اساس چه معیاری است؟ چرا برخی پولدار و برخی بی پول هستند؟
زندگی ناقص الخلقه ها در دنیایی دیگر
زندگی ناقص الخلقه ها در دنیایی دیگر
زندگی ناقص الخلقه ها در دنیایی دیگر
در چند مقاله پیشین قسمتهایی از گفتگوی علمی استاد حبیب الله جلالیان را به شما دوستان عزیز ارایه دادیم .در این مجال آخرین بخش این گفتگو را تقدیم می کنیم. امیدواریم توانسته باشیم به هدف خود از این تلاش رسیده باشیم .
چرا جهنم ابدی است ؟
چرا جهنم ابدی است ؟
چرا جهنم ابدی است ؟
کسانی که در عمر کوتاه 30 ،40 و ... سال گناه می کنند اگر مثلا40 هزار سال خدا عمر به آنها می داد چکار می کردند؟ آیا گناه نمی کردند؟ با اینکه این افراد می دانند که به زودی خواهند مرد اما گناه می کنند .حال اگر به آنها بگویند شما 4 میلیون سال زنده باش ، چه خ
چرا این دنیا برای عذاب کافی نیست؟
چرا این دنیا برای عذاب کافی نیست؟
چرا این دنیا برای عذاب کافی نیست؟
دنیا آن کششی که عدل واقعی در آن اجرا بشود را ندارد. مثال های فراوان دیگری هم می توان زد، مثلا یک نفر همه عمرش کار خوب کرده و در خدمت بندگان خدا بوده، حال از دنیا رفته و پاداش کارهایش را ندیده است .شخص دیگری برعکس همه عمرش در حال ضرر زدن و اذیت بندگان خدا