در این آموزش تعاملی دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با حالت های مختلف مواد (گاز، مایع،جامد) آشنا می شوند و در قسمت آزمایش این طرح درس، با اعمال سرما و گرما به آب، آن را به یخ و بخار آب تبدیل می کنند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طیبه موسیوند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با حالت های مختلف مواد

در این آموزش تعاملی دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با حالت های مختلف مواد (گاز، مایع،جامد) آشنا می شوند و  در قسمت آزمایش این طرح درس، با اعمال سرما و گرما به آب، آن را به یخ و بخار آب تبدیل می کنند.

تغییر حالت های آب

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با دمای ذوب و انجماد برخی مواد آشنا می شوند. هم چنین با نیروهای بین مولکول ها و اتم ها آَشنا می شوند.

 

 

قرار دادن این آموزش تعاملی با ذکر منبع، بلا مانع است.


 

مرکز یادگیری سایت تبیان