تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان با انجام یک آزمایش ساده به صورت تعاملی، با مفهوم بار الکتریکی و نیروی الکتریکی آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بار الکتریکی

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان با انجام یک آزمایش ساده به صورت تعاملی، با مفهوم بار الکتریکی و نیروی الکتریکی آشنا می شوند.

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

در این فعالیت، نیرویی که باعث جذب موهای شما به سمت شانه می شود، نیروی الکتریکی نام دارد.

برای دریافت این آموزش تعاملی اینجا کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان