تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی می توانند با فواید نیروی اصطکاک آشنا خواهند شد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فواید نیروی اصطکاک

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی می توانند با فواید نیروی اصطکاک آشنا خواهند شد.

نیروی اصطكاك ایستایی

در این آموزش تعاملی،‌ از دانش آموز پرسش هایی پرسیده می شود تا با مفهوم نیروی اصطکاک آشنا شده و متوجه خواهند شد که این نیرو در برخی موارد مفید و در برخی موارد غیر مفید است.

برای دریافت این فایل تعاملی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان