تبیان، دستیار زندگی
سرپرست گروه امدادی ایران درکشتی ایران شاهد: کشتی ایران شاهد درساحل غزه در محاصره ناوهای رژیم صهیونیستی قرار دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرپرست گروه امدادي ايران درکشتي ايران شاهد:

کشتي ايران شاهد درساحل غزه در محاصره ناوهاي رژيم صهيونيستي قرار دارد

کشتی ]ایران ،محاصره ،اسرائیل

سرپرست گروه اعزامي همراه با کمک هاي امدادي ايران در کشتي شاهد، گفت: اين کشتي هم اکنون در بندر غزه و در محاصره ناوهاي جنگي رژيم صهيونيستي قرار دارد، اما مصمم هستيم اين محاصره ظالمانه را بشکنيم و کمک ها را به مردم غزه برسانيم.

دکتر سيد احمد نواب روز پنج شنبه در گفت و گو باخبرگزاری ايرنا، با اشاره به اين که کشتي ايران شاهد دو روز است که وارد منطقه غزه شده، افزود: متاسفانه در اين مدت با مخالفت و ممانعت ناوهاي اسراييلي مواجه شده ايم، شناورهاي اين رژيم نيز به ما اخطار عقب نشيني داده اند و اجازه ورود به غزه را نمي دهند.

وي گفت: کشتي ايراني به دليل اصرار در رساندن کمک هاي امدادي به مردم غزه هم اکنون در آب هاي بين المللي و روبروي غزه لنگر انداخته است و اصرار داريم اين محاصره را بشکنيم.

سرپرست گروه اعزامي ايران در کشتي شاهد، ممانعت ناوهاي جنگي رژيم صهيونيستي از پهلو گرفتن کشتي ايراني را کاملا غير قانوني و مغاير قواعد بين المللي خواند و اظهار داشت: اين اقدام رژيم صهيونيستي با هيچ يک از معاهدات بين المللي سازگاري ندارد.

وي گفت: محموله ايراني با نظارت صليب سرخ جهاني آماده و پلمب شده و شامل کمک هاي امدادي و غذايي براي کمک به مردم مظلوم غزه است.

نواب با بيان اينکه اصرار کشتي شاهد براي رساندن کمک هاي امدادي به مردم غزه موجب سردرگمي رژيم صهيونيستي شده است، تاکيد کرد: در هر صورت ما پيروز هستيم.

وي گفت: مکالماتي که از طريق کشتي شاهد دريافت کرده ايم، نشان مي دهد حضور اين کشتي براي رژيم صهيونيستي فوق العاده اهميت دارد.

سرپرست گروه امدادي کشتي شاهد، افزود: رژيم صهيونيستي دست به هر اقدام جنون آميزي که بزند شکست و آبروريزي براي اين رژيم در پي خواهد داشت.

وي خاطرنشان کرد: پيام ما مبني بر اين که مردم غزه تنها نيستند و همچنين خوي غيرانساني رژيم صهيونيستي که به بديهي ترين نيازهاي اوليه مردم مظلوم غزه بي تفاوت است، به سراسر جهان مخابره شده است.

نواب همچنين از پيگيري تخليه کمک هاي امدادي ايران از طريق بندر "العريش" در مصر توسط ورارت امور خارجه خبر داد و گفت: در صورتي که محاصره پيش روي ما شکسته نشود با پهلو گيري در اين بندر نسبت به تخليه کمک هاي امدادي و ارسال آنها به غزه به سرعت اقدام مي شود.

وي افزود: ارسال کمک هاي امدادي در درگيري هاي نظامي در عرف بين الملل پذيرفته شده است و از همين رو است که رسانه ها و شبکه هاي بين المللي حرکت ايران و حرکت متقابل رژيم صهيونيستي را پوشش خبري داده اند.