تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، دانش آموزان دوره دبستان با انجام یک آزمایش ساده با مفهوم انبساط و انقباض آشنا شده و در مورد گازها به طور خاص این آزمایش را انجام می دهند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انبساط و انقباض گازها

در این فعالیت، دانش آموزان دوره دبستان با انجام یک آزمایش ساده با مفهوم انبساط و انقباض آشنا شده و در مورد گازها به طور خاص این آزمایش را انجام می دهند.

انبساط حجمی

دانش آموزان در می یابند که با افزایش دما، گاز انبساط می یابد و حجم آن بیشتر می شود. در این فعالیت تعاملی، یک فلش وجود دارد که برای انجام آزمایش شما را راهنمایی می کند.

در این فعالیت تعاملی، بادکنک را در محیط گرم و سرد قرار خواهید داد و حجم بادکنک را مشاهده خواهید کرد.

برای دریافت این فایل آموزش تعاملی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان