دو نکته: 1. اصولاً کشتن حشرات در حال احرام جایز نیست، مگر اینکه از حیوانات موذى و خطرناک باشند. 2. در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده و همچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست. استفاده از این حشره کش ها برای نابودی حیوانات خطرناک مانعی ندارد ولی نباید آن را بب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم استفاده از حشره کشهای خوشبو در حال احرام

حشره کش


اصولاً کشتن حشرات در حال احرام جایز نیست، مگر اینکه از حیوانات موذى و خطرناک باشند. در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده و همچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست. استفاده از این حشره کش ها برای نابودی حیوانات خطرناک مانعی ندارد ولی نباید آن را ببوید.


در این مقاله به بررسی دو پرسش در مورد احکام حج می پردازیم:

سوال: یکی از برادران اهل سنت، حج انجام داده و سپس فرزنددار شده و بعداً مذهب شیعه را پذیرفته است. با توجه به آنکه طواف نساء را انجام نداده؛ اینک وظیفه‌ء او چیست؟ آیا فرزند او حلال زاده است؟

به طور کلی:

1. برخی از مراجع در این زمینه تکلیف خاصی برای حج گذار ذکر نکرده‌اند ولی برخی از فقها می‌گویند، طواف وداع آنها به منزله طواف نساء محسوب می‌شود و اگر طواف وداع را انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب برای طواف نساء نایب بگیرد و تا وقتی که نایب آن را انجام نداده است، از ارتباط جنسی با همسر خود اجتناب کند.

2. در فرض سۆال، فرزندان متولد شده حلال زاده هستند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

فرزند حلال‌زاده است.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

در فرض سوال فرزند ایشان حلال زاده است.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

1. کافی است طواف وداع را به عنوان آخرین طواف واجب قرار دهد.

2. حلال زاده است.

 

حضرت آیة الله هادوی تهرانی(مد ظله العالی):

طواف وداع آنها به منزله طواف نساء محسوب می‌شود و اگر طواف وداع را انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب برای طواف نساء نایب بگیرد و تا وقتی که نایب آن را انجام نداده است ، از ارتباط جنسی با همسر خود اجتناب کند البته در هر حال مشکلی در فرزندان قبلی آنها به وجود نمی‌آید و آن فرزندان حلال زاده هستند.

سوال: آیا در حال احرام استفاده از حشره کش‌هایی که خوشبو می‌باشند، حرام است؟

پاسخ کلی:

1. اصولاً کشتن حشرات در حال احرام جایز نیست، مگر اینکه از حیوانات موذى و خطرناک باشند.

2. در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده و همچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست. استفاده از این حشره‌کش ها برای نابودی حیوانات خطرناک مانعی ندارد ولی نباید آن را ببوید.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

بنا بر احتیاط واجب باید مُحرم از بوییدن هر چیز معطّر اجتناب کند هرچند به آن عطر اطلاق نشود.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

احتیاط واجب آن است که مُحرِم حشرات (مانند پشه، مگس، مورچه و امثال آن) را نکشد; چه روى بدن یا لباس او باشد، یا جاى دیگر. بلکه احتیاط واجب آن است که هیچ جنبنده‌ای را به قتل نرساند، مگر این که مایه آزار او شوند، یا از حیوانات موذى و خطرناک، مثل مار و عقرب و مانند آن باشد; حتى احتیاط واجب آن است که حشرات مذکور را از روى بدن نیفکند، و اگر از روى خطا چنین کند، مقدارى طعام به فقیر دهد.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اصولاً کشتن حشرات در حال احرام جایز نیست.

 

حضرت آیة الله هادوی تهرانی(مد ظله العالی):

در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده و همچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست اما اگر این حشره‌کش ها را برای کشتن حشرات موذی استعمال کنید ولی آن را نبویید، اشکال ندارد. 

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع: اسلام  کوئیست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.