تبیان، دستیار زندگی
روز اول مدرسه برای همه یه روزی متفاوت از بقیه روزهایی که تو دوران تحصیل اتفاق می افته. روز اول مهر بعضی از بچه ها خوشحال و خندان راهی مدرسه میشن و بعضی ها هم که هنوز تجربه ی دور بودن از مامان و بابا رو نداشتن یکم حال و هواشون فرق می کنه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلاس اولی‌ها

روز اول مدرسه برای همه یه روزی متفاوت از بقیه روزهایی است که تو دوران تحصیل اتفاق می افته. روز اول مهر بعضی از بچه ها خوشحال و خندان راهی مدرسه میشن و بعضی ها هم که هنوز تجربه ی دور بودن از مامان و بابا رو نداشتن یکم حال و هواشون فرق می کنه. روز اول مهر چه در حال خنده باشی چه گریه همیشه جزء خاطراتت باقی می مونه.

 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها
 • کلاس اولی‌ها
  کلاس اولی‌ها

فراوری: زهرا فرآورده

بخش کودک و نوجوان تبیان


منابع: فارس

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.