تبیان، دستیار زندگی
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: قوی‌ترین،معتبرترین و متبحرترین مراكز شیعه‌شناسی جهان با اسرائیل در ارتباطند وتداوم مطالعات مربوط به شیعه‌شناسی با تاكید بر مباحثی كه مقاومت را ایجاد می‌كند در غرب ادامه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنا: اسرائیل از تحقیقات قوی‌ترین مراكز شیعه‌شناسی جهان استفاده می‌كند

آشنا، اسرائیل ،از تحقیقات، قوی‌ترین، مراكز، شیعه‌شناسی، جهانف استفادهف می‌كند

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: قوی‌ترین،معتبرترین و متبحرترین مراكز شیعه‌شناسی جهان با اسرائیل در ارتباطند وتداوم مطالعات مربوط به شیعه‌شناسی با تاكید بر مباحثی كه مقاومت را ایجاد می‌كند در غرب ادامه دارد.

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: قوی‌ترین،معتبرترین و متبحرترین مراكز شیعه‌شناسی جهان با اسرائیل در ارتباطند وتداوم مطالعات مربوط به شیعه‌شناسی با تاكید بر مباحثی كه مقاومت را ایجاد می‌كند در غرب ادامه دارد.

حسام‌ا‌لدین آشنا در نشست رونمایی كتاب «رسانه شیعه» گفت: این كتاب آغاز راهی برای گشوده شدن تحقیقات جدی در یكی از سازه‌های هویتی مردم ایران و جهان شیعه است.

وی افزود: اگر به گفتارهایی كه از رهبر فقید انقلاب در باب عزاداری و عاشورا نقل شده نگاه كنیم متوجه می‌شویم كه بدون چنین تحقیقاتی نمی‌توان به عمق سخنان رهبر فقید انقلاب پی برد.

وی در ادامه گفت: در بحث ارتباطات دینی رویكردهایی وجود دارد كه ما به آن نپرداختیم. شرق‌شناسان و ایران‌شناسان معاصر كه با چرایی انقلاب اسلامی مواجه شده‌اند سعی كردند با رویكرد جامعه‌شناسانه و ارتباطی به این سؤال پاسخ دهند. آنان گفتند در شبكه مذهبی ایرانیان استعداد بالقوه‌ای وجود داشت كه روحانیت توانست آن را به فعل تبدیل كند. بیش از آن كه ما به مسئله عزاداری بپردازیم شرق‌شناسان و ایران‌شناسان غربی این كار را انجام داده‌اند. در اسرائیل كنفرانسی تشكیل شد و در آن عزاداری را رمز بقای شیعه تشخیص دادند.

استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) درباره مراكز شیعه‌شناسی گفت: قوی‌ترین،معتبرترین و متبحرترین

مراكز شیعه‌شناسی جهان مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل در ارتباطند. تداوم مطالعات مربوط به شیعه‌شناسی با تاكید بر مباحثی كه مقاومت را ایجاد می‌كند در غرب ادامه دارد.

آشنا در ادامه این نشست درباره كتاب «رسانه شیعه» گفت: چیزی كه فاقد آن هستیم مطالعات بومی درباره آن چیزی است كه داریم و باید به آن بپردازیم. اهمیت كار نویسنده توجه به یك مسئله بنیادی در فرهنگ ما است.

وی افزود: من با عنوان كتاب مشكل دارم. هیات‌های مذهبی رسانه شیعه نیستند بلكه آیین شیعه هستند.

مطالعات مربوط به هیات‌های عزاداری در این كتاب كاملا جایش خالی است و رویكردهای ارتباطات دینی بسیار متفاوت از رویكردی است كه در كتاب می‌بینیم.این رویكرد ارتباطات آیینی است كه می‌تواند فهم ما را از عاشورا درست كند. نویسنده احتیاج دارد در چاپ آینده كتاب رویكردهای روان‌شناسانه را جدی بگیرد و برای فهم و تحلیل بنیادهای هیات‌های مذهبی از آن استفاده كند.اگر فصل اول و دوم كتاب جابه‌جا می‌شد بیشتر احساس می‌كردیم با یك كار جامعه‌شناسی روبرو هستیم.

آشنا در انتها گفت: هر فصل این كتاب می‌تواند برای دانشجویان و محققان راهگشا باشد.