تبیان، دستیار زندگی
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید با یک اولویت گذاری ادامه پیدا خواهد کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توزیع شیر در مدارس کشور با اولویت گذاری

توزیع شیر در مدارس کشور با اولویت گذاری


سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید با یک اولویت گذاری ادامه پیدا خواهد کرد.


علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که توزیع شیر در مدارس کشور از سال گذشته با مشکلاتی همراه بود، آیا امسال اعتباری برای توزیع شیر در مدارس در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس کشور را برای سال تحصیلی پیش روی با یک اولویت گذاری ادامه می دهیم.

توزیع شیر در مدارس کشور را برای سال تحصیلی پیش روی با یک اولویت گذاری ادامه می دهیم.

در سال تحصیلی گذشته مبلغ 250 میلیارد تومان اعتبار به شیر مدارس اختصاص یافت که در نهایت مشخص نشد چه عددی از اعتبار مذکور تخصیص یافت؛ اما پس از خالی ماندن پست دبیر کل کمیته شیر مدارس در وزارت آموزش و پرورش هنوز هیچ متولی برای این امر معرفی و مشخص نشده است.

در سال گذشته قرار بود تا از آذرماه حدود 10 میلیون دانش آموز کشور در مدارس شیر رایگان دریافت کنند که باید دید آیا این موضوع محقق شد یا خیر.


منبع: خبرگزاری فارس

بخش سفیران تبیان