اگر شما با یک میکروسکوپ قوی به مولکول های آب نگاه کنید، آن ها به آهستگی تکان می خورند. هرچه آب گرم تر باشد آهستگی حرکات مولکول های آب بیشتر می شود و ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرکت براونی در آب گرم و سرد

دانش پژوهان گرامی برای انجام این پروژه چیزهایی که نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

حرکت براونی در آب گرم و سردحرکت براونی در آب گرم و سرد

1-  دو کاسه که حداقل یک لیتر آب را نگه دارد.

2-  یک عدد کتری

3-  مقداری رنگ های غذایی

 

مراحل کار

1-  ابتدا یکی از کاسه ها  را با آب سرد پر کنید و دیگری را با آب گرم پر کنید. سپس باید اجازه دهیم تا آب ها در ظرف ساکن شوند. بنابراین یک پوشش روی ظرف آب گرم برای حفظ گرمای آب قرار دهید و اجازه دهید به مدت 10 تا 15 دقیقه ساکن بمانند.

2-  در این مرحله مقداری رنگ غذایی در هر کاسه بریزید.

3-  چند دقیقه نگاه کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.

 

رنگ های غذایی در دو کاسه متفاوت رفتار می کنند:

1-  در کاسه آب گرم رنگ های غذایی پخش می شوند و سپس به انتهای ظرف می روند.

2-  در کاسه آب سرد رنگ های غذایی کاملا پخش نمی شوند و سپس به انتهای ظرف می روند.

 

دو دلیل وجود دارد که سبب می شود آب گرم بیشتر گسترش یابد:

حرکت براونی

اگر شما با یک میکروسکوپ قوی به مولکول های آب نگاه کنید، آن ها به آهستگی تکان می خورند. هرچه آب گرم تر باشد آهستگی حرکات مولکول های آب بیشتر می شود و آن ها تمایل دارند به ذرات اطراف فشار آورند، مانند رنگ های غذایی. بنابراین آب گرم رنگ را سریع تر از آب سرد پخش می کند. این فرآیند انتشار نامیده می شود.

 

انتقال گرما

چون مولکول های آب گرم به آهستگی حرکت می کنند آن ها تمایل دارند به بخش های اطراف فشار آورند، بنابراین شما در یک لیتر، مولکول های کمتری دریافت خواهید کرد. بنابراین مایع گرم کمتر متراکم می شود و بر روی مایع سرد شناور می شود. مایع بر روی سطح به خوبی پخش می شود به طوری که آن تمایل دارد که سریع تر خنک شود. این جریان همرفت نامیده می شود و تمایل به ترکیب رنگ غذایی دارد.

 

هنگامی که مایعات گرم می‌شوند، چگالی اکثر آن ها کاهش می‌یابد. بنابراین در اثر گرانش مایعاتی که در نزدیکی سطح جامد قرار دارند، گرم تر شده و بالا می‌روند و مایعات سردتر جای آن ها را می‌گیرند. این نوع همرفت را همرفت طبیعی می‌نامند. وجسم گرم می شود.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

امواج آهسته

تغییر رنگ شیر

استات سدیم