تبیان، دستیار زندگی
ملاک در تعیین زمان سال خمسی، شمسی است یا قمری؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعیین زمان سال خمسی

خمس

سوال: ملاک در تعیین زمان سال خمسی، شمسی است یا قمری؟

امام خمینی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(توضیح المسائل، 1385، ص252، با استفاده از م 1766)

(استفتائات، 1380، ج1، ص 392، با استفاده از س 139)

آیة الله بهجت(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(توضیح المسائل، 1381، ص 272، با استفاده از م 1385)

(استفتائات، 1386، ج3، ص 12، س 3413)

آیة الله تبریزی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(توضیح المسائل، 1385، ص 262، با استفاده از م 1775)

(استفتائات جدید 1383، ج1، ص 292، با استفاده از س 928)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(اجویة الاستفتائات، 1387، ص 230، با استفاده از س 1000)

آیة الله خوئی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(منهاج الصالحین العبادات، 1410هـ ق، ج1، ص 343، م 1246)

(توضیح المسائل 1422 هـ ق، ص 304، با استفاده از م 1775)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 405، م 1226)

(توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 340، با استفاده از م 1736)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

هر یک را می توان ملاک قرار داد.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 384، م 1774)

(توضیح المسائل، 1383، ج 2، ص 8، م 1775)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

هر یک را می توان تعیین نمود.

(توضیح المسائل، 1385، ص 346، م 1775)

(جامع الاحکام، 1385، ج1، ص 171، س 603)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

فرقی بین شمس و قمری نیست، ولی بهتر است سال شمسی را قرار بدهد.

(توضیح المسائل، 1384، ص 295، با استفاده از م 1817)

(جامع المسائل، ج1، ص 203، س 807)

آیة الله گلپایگانی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(توضیح المسائل، 1372، ص 301، با استفاده از م 1775)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.

(توضیح المسائل، 1386، ص 279، م 1488)

(استفتائات جدید 1386، ج1، ص 105، س 332)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

(توضیح المسائل، 1386، ص 251، با استفاده از م 1762)

(هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج2، ص 90، س 310)

آیة الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب سال خمسی را سال قمری قرار دهد.

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 361، م 1246)

(توضیح المسائل، 1379، ص 520 م 1783)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.