تبیان، دستیار زندگی
مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند .عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است .در سطر و ستون هر مربع سیاه درست 2 مربع سیاه دیگر وجود داشته باشد . ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی مربع های سیاه و اعداد در سه مرحله

در هر معما تعدادی از مربع ها را سیاه کنید به شرطی که:

مربع هایی که در آن ها عدد نوشته شده است نباید سیاه باشند.

عدد نوشته شده در بعضی از مربع ها، تعداد مربع های سیاه اطراف این مربع است.

در سطر و ستون هر مربع سیاه درست 2 مربع سیاه دیگر وجود داشته باشد.

به مثال حل شده زیر دقت کنید:

بازی مربع های سیاه و اعداد(1)

بازی مربع های سیاه و اعداد(2)

بازی مربع های سیاه و اعداد(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا