تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که دانش آموزان به درستی هدایت تحصیلی(در انتخاب رشته) شوند، میزان افت تحصیلی آنها در مقطع متوسطه کاهش می یابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افت تحصیلی مقطع متوسطه با هدایت آموزشی کاهش می یابد

افت تحصیلی مقطع متوسطه با هدایت آموزشی کاهش می یابد


معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که دانش آموزان به درستی هدایت تحصیلی(در انتخاب رشته) شوند، میزان افت تحصیلی آنها در مقطع متوسطه کاهش می یابد.


ابراهیم سحرخیز روز پنج شنبه افزود: اکنون در آموزش و پرورش مسئله ای به عنوان مردودی وجود ندارد چرا که کلاس ها در سال تحصیلی به صورت ترمی همچون دانشگاه برگزار می شود و دانش آموز در صورتی که در درسی نمره حد نصاب را کسب نکند، در فرصت های بعدی در جلسه امتحان شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در زمان حاضر اگر دانش آموزی در درسی نمره قابل قبولی کسب نکند ، در یک درس تکرار امتحان خواهد داشت .

در زمان حاضر اگر دانش آموزی در درسی نمره قابل قبولی کسب نکند ، در یک درس تکرار امتحان خواهد داشت .

سحرخیز اضافه کرد: در گذشته دانش آموزان در سال اول متوسطه در دروس ریاضی، علوم تجربی و زبان خارجی افت داشته یا مردود می شدند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: هم اکنون سعی می شود با آموزش معلمان و تغییرات در شیوه ارزشیابی، میزان تکرار دروس در مقطع متوسطه کاهش یابد.

سحرخیز اضافه کرد: بخش زیادی از تکرار امتحان در برخی دروس یا افت تحصیلی دانش آموزان به هدایت تحصیلی نادرست آن ها مربوط می شود.

چنانچه هدایت تحصیلی به درستی صورت گیرد و دانش آموزان در رشته مورد علاقه ادامه تحصیل دهند، میزان افت تحصیلی و تکرار دروس آنها کاهش می یابد.

وی تاکید کرد : چنانچه هدایت تحصیلی به درستی صورت گیرد و دانش آموزان در رشته مورد علاقه ادامه تحصیل دهند، میزان افت تحصیلی و تکرار دروس آنها کاهش می یابد.

سحرخیز ادامه داد: کاهش افت تحصیلی و تکرار امتحان در برخی دروس به معنای آن نیست که امتحانات آسان شده بلکه شیوه ارزشیابی معلمان و کتاب های درسی به سمتی می رود که دانش آموزان احساس می کنند باید نرخ ماندگاری در پایه های تحصیلی و حتی دروس را کاهش دهند.


منبع: خبرگزاری ایرنا

بخش سفیران تبیان