تبیان، دستیار زندگی
مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش، گفت: در سال تحصیلی آینده برای نزدیک به ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مدرسه قرآن برنامه ای در مقطع ابتدایی مجوز صادر خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدور مجوز فعالیت برای 2500 مدرسه قرآن در مقطع ابتدایی

صدور مجوز فعالیت برای ۲۵۰۰ مدرسه قرآن در مقطع ابتدایی


مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش، گفت: در سال تحصیلی آینده برای نزدیک به 2 هزار تا 2500 مدرسه قرآن برنامه ای در مقطع ابتدایی مجوز صادر خواهد شد.


محمد بنیادی، مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز فعالیت های قرآنی در آموزش و پرورش، اظهارداشت: یک حرکت جهشی در فعالیت های قرآنی، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش از چند سال پیش شروع شده و با قول ها و تجربه هایی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حوزه قرآن، نماز و عترت دارند، سرعت خواهد داشت.

وی افزود: در زمانی که طرح و برنامه های قرآن، نماز و عترت را ارائه کردیم عدد و رقم ها در حداقل ها بود؛ 600 دارالقرآن داشتیم که به 10 هزار مدرسه قرآن در شیفت عصر تبدیل شد که این مدارس قرآنی در سال تحصیلی جدید کار خودش را ادامه خواهد داشت.

*ادامه فعالیت 10 هزار مدرسه قرآنی در سال آینده

بنیادی با اشاره به تعداد مدارس قرآنی در کشور، خاطرنشان کرد: ما در نظر داشتیم که 10 هزار مدرسه قرآن را به 20 هزار مدرسه قرآن افزایش دهیم، اما بخاطر دستور شورای توسعه فعالیت های قرآنی به همین 10 هزار مدرسه قرآن در عصرها به عنوان فوق برنامه اکتفا کردیم.

وی تأکید کرد: در شیفت صبح برنامه قرآن در تمامی اجزاء کتب درسی دانش آموزان ورود پیدا می کند.

*صدور مجوز برای 2 تا 2500 مدرسه قرآنی برنامه ای

مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 1300 مدرسه در سال گذشته به عنوان مدرسه قرآنی برنامه ای رصد شد، تصریح کرد: مدارس سمپاد، شاهد، غیردولتی و نمونه دولتی از سال گذشته مورد رصد قرار گرفت و برای 1300 مدرسه قرآنی مجوز صادر شد؛ در سال تحصیلی آینده نیز برای نزدیک به 2 تا 2500 مدرسه قرآن برنامه ای در مقطع ابتدایی مجوز صادر خواهد شد.

این تعداد مدرسه قرآنی برنامه ای برای مقطع ابتدایی پیش بینی شده و مربوط به 3 ساله اول و 3 ساله دوم دبستان است؛ در سال آینده نیز موضوع مدارس قرآنی برنامه ای را در مقطع راهنمایی و متوسطه پیگیری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: این تعداد مدرسه قرآنی برنامه ای برای مقطع ابتدایی پیش بینی شده و مربوط به 3 ساله اول و 3 ساله دوم دبستان است؛ در سال آینده نیز موضوع مدارس قرآنی برنامه ای را در مقطع راهنمایی و متوسطه پیگیری خواهیم کرد.

بنیادی با بیان اینکه برنامه ای برای تمامی پایه های ابتدایی تهیه شده است، تصریح کرد: در سال گذشته 1300 مدرسه قرآنی در پایه های اول تا سوم دبستان وجود داشت که امسال برای پایه های چهارم تا ششم ابتدایی مدارس قرآنی برنامه ای تدارک دیده شده است؛ کار قرآنی در استانها به گونه ای دنبال می شود که در برخی از آنها برای ورود به این مدارس از دانش آموزان آزمون گرفته می شود.

*آزمون ورودی برای مدارس قرآنی برنامه ای

مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش به بازخورد برگزاری آزمون برای ورود به مدارس قرآنی اشاره و گفت: مقرر کردیم آزمونی در سطوح حداقلی برگزار شود که این آزمون متناسب با نیازسنجی های دانش آموزان انجام می شود.

وی افزود: مبنای ورود دانش آموزان به مدارس قرآنی ذوق، سلیقه و نیازی است که خود دانش آموز اعلام می کند؛ روخوانی و روانخوانی جزء کمی از آن چیزی است که مبنای ورود دانش آموز به مدارس قرآنی برنامه ای است.

بنیادی تأکید کرد: اگر دانش آموزی سوره و یا آیه ای حفظ نباشد ممانعتی برای حضور و ورود در مدارس قرآنی ندارد و ذوق و سلیقه در اولویت قرار دارد.

*تدریس 2 تا 6 ساعت قرآن در ابتدایی

وی به ساعات تدریس قرآن در این مدارس اشاره کرد و گفت: در این مدارس برنامه ای در نوبت صبح و در کنار دیگر دروس دانش آموزان برگزار می شود؛ در مجموع دروسی که در مدارس قرآنی تدریس می شود همان دروس واقع در برنامه کلاسی دانش آموزان است.

مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش، افزود: کتاب اول تا سوم دبستان ویژه مدارس قرآن توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تولید، چاپ و توزیع شد؛ ساعات آموزش قرآن 2 تا 6 ساعت و در اختیار مدیر مدرسه خواهد بود و هر کاستی که در نوبت صبح وجود داشته باشد می توانیم در نوبت عصر پیگیری کنیم.


منبع: خبرگزاری فارس

بخش سفیران تبیان