تبیان، دستیار زندگی
پهلوی ها در بحث قدرت دست به هر کاری می زدند آنان در راه ایجاد فساد هم پیشگام بوده و هم خود دستی بر آتش داشتند!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترخیص مشروب!


پهلوی ها در بحث قدرت دست به هر کاری می زدند آنان در راه ایجاد فساد هم پیشگام بوده و هم خود دستی بر آتش داشتند!

گیرنده: اداره كل سوم

ترخیص مشروب!

تاریخ: 19/8/37

فرستنده : ساواك استان خوزستان:

شماره: 265

شماره عطف: 1218 / ج ـ 2 ـ 13/8/27

موضوع: والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی

والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی دو ماه اخیر به این منطقه مسافرت نفرموده‌اند. در 21 شهریور ماه والاحضرت شاهپور حمیدرضا به اتفاق آقایان پهلوان، حریری، دكتر كاشانی رئیس شركت شیكا و خرم مقاطعه‌كار به آبادان وارد و صبح روز 22/6/37 والاحضرت به گمرك خرمشهر رفتند و عصر آن روز به تهران مراجعت نمودند و برابر اطلاع مقداری مشروب در آن تاریخ از گمرك خرمشهر ترخیص شده ولی ترخیص آنها به استناد مداركی بود كه دكتر كاشانی همراه آورده بود و به طوری كه استحضار دارند. ورود مشروب خارجی از اوایل شهریور 37 طبق تعرفه جدید آزاد شده است و قطعاً در ترخیص مشروبهای مورد بحث نیز مقررات گمركی مراعات شده است.

رئیس سازمان استان خوزستان ـ امجدی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی