تبیان، دستیار زندگی
تا همین دیروز فقط هم بازی هم بودند؛ دنبال هم می دویدند و ساعت ها با هم می گفتند و می خندیدند، قهر می کردند و آشتی، گاهی هم کام همدیگر را تلخ می کردند و با جیغ و داد، شکایت پیش پدر و مادرشان می برند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صفری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواهر یک دانه باشید!


تا همین دیروز فقط هم بازی هم بودند؛ دنبال هم می دویدند و ساعت ها با هم می گفتند و می خندیدند، قهر می کردند و آشتی، گاهی هم کام همدیگر را تلخ می کردند و با جیغ و داد، شکایت پیش پدر و مادرشان می برند....

خواهر

و حالا همبازی های دیروز نقش عوض کرده اند و از پوستین دوستی بیرون آمده اند و شده اند خواهر و برادر!!!  حالا می خواهند چیزی فراتر از همبازی دیروز باشند؛ یک خواهر خوب و یک برادر خوب!!

به راستی یک خواهر خوب چه ویژگی هایی دارد؟!

مرهم رنج است

یادتان هست وقتی خواهر/برادرتان زمین می خورد، بلافاصله سراغش می رفتید و در آغوش می گرفتید و می گفتید: "درد داری! من چه کار کنم تا خوب شی! گریه نکن!"، بعد بوسه ای بر زخم می زدید و پا به پای او گریه می کردید و درد می کشیدید...! و حالا، شما همان خواهرید، با این تفاوت که معنای درد دیروز و امروز توفیر دو صد چندان دارد... شنوا و یا حلال مشکلات شخصی، کار و زندگی خواهر/برادری هستید که جانی به جانتان دارد.

حمایت گر است

در کودکی شیطنت می کردید و دسته گلی به آب می دادید... بعد با هم نقشه می کشیدید که چگونه آن را از دیده پدر و مادرتان پنهان کنید و در نهایت نیز، دست به دست هم می دادید و یا علی گویان پشت هم دَر می آمدید...! و حالا شما همان خواهرید، پشتیبان و حامی در تمام مراحل زندگی خواهر/ برادرتان، پا به پا و شانه به شانه ی آنان می آئید و  گوشه ای از دامن رنجی که دردی به قلبش زده است را می گیرید و دست حمایت گرتان را به نشانِ " همراه بودن" در دستش می نهید.

رازدار است

رازهای کودکانه یادتان است! هیچ کس نباید به کسی می گفت، عهد شکنی پایان دوستی بود و قهرهای شیرینی که در نهایت به فاصله چند روز با بهانه ای کوچک به آشتی می انجامید! و حالا، شما همان خواهرید، حرف مگوی خواهر/ برادر را همچون راز خود می پندارید و آن را در گنجه ای از دل مهربانتان که دست هیچ محرم و نامحرمی نباید به آن برسد، پنهانش می کنید.

وفادار به عهد است

در آن حال و هوای کودکی، با هم عهدی می بستید، حتی تا پای جان پیش می رفتید اما هرگز زیر قولتان نمی زدید! و حالا، شما همان خواهرید، خود را موظف و پای بند به قول و قرارتان می دانید و شکستن عهد با خواهر/برادر را نه تنها بی احترامی و هتک حرمت به خود تلقی می کنید بلکه توهینی سخت برساحت مقدس زیباترین رابطه تان می پندارید.

در نبود مادر، با دستانی کوچک، غذایی گرم می کرد، جای تری را خشک می کرد، مریضی را تیمار می کرد و ... همان دختر کوچکی که مادری می کرد تا  مادر دوباره از راه برسد!  و حالا، شما همان خواهرید

گذشت بسیار دارد

بعد از یک دعوای سخت که گاهی با کتک کاری هم همراه بوده؛ با لبخندی، چشم برهمه بدی ها می بستید و دوباره قصه ای نو از خاله بازی تان می نوشتید و شروع به بازی و خنده می کردید! و حالا، شما همان خواهرید، اگر دردی از خواهر/ برادر بر دل داشته باشید به جای تمرکز و تاکید، آن را به پای ندانم کاری و ندانستن می نویسید و اشتباهات را با نگاه بخشش می نگرید و زنگاری از غم به دل نمی گیرید و به دنبال راهی برای پاک کردن خطاها و درست نوشتن می گردید.

مهربان است

یاد آن روز که خواهر/برادر کتک خورد، بخیر!! کنارش نشستی و گفتی:" عیبی ندارد من کنارت هستم با او دیگر دوست نباش، از این که او تو را کتک زد من ناراحتم و..."! و حالا، شما همان خواهرید، مهربان و غمخوار خواهر/ برادر. خار به چشم آنان نمی بینید و هرگز گمان ناراحتی بر آنان نیز نمی برید.

مادر دوم است

در نبود مادر، با دستانی کوچک، غذایی گرم می کرد، جای تری را خشک می کرد، مریضی را تیمار می کرد و ... همان دختر کوچکی که مادری می کرد تا  مادر دوباره از راه برسد!  و حالا، شما همان خواهرید، به جای مادری که کمر خم کرده و شاید هم  دستی بر آتش این دنیای پر هیاهوی امروز ندارد و از معنای گذران روزگار جوان به دور است و یا آن که دستی کوتاه از دنیا دارد، آستینی بالا می زنید و مادری می کنید و  با بر عهده گرفتن نقش مادر، خواهر/ برادرتان را می فهمیدید و پای به پای آنان در دنیایشان قدم می گذارید و درکشان می کنید، سروسامانشان می دهید و خانه بخت شان می فرستید، نگران اوضاع و احوال زندگی شان می شوید و با خنده هایشان می خندید و با گریه هایشان، گریه و...

خواهر

راهنمای خوبی است

"به نظر من به مامان بگیم بهتره!!"؛ این جمله یادتان هست، زمانی که عقل کودکانه تان ره به جایی نمی برد و مستاصل از حل مشکل می شدید و نمی دانستید چه کنید، چنین پیشنهادی می دادید!  و حالا، شما همان خواهرید، در مصائب زندگی کنار خواهر/ برادرتان هستید و تا به آنجایی که می توانید کمک می کنید و برای حل مشکل شان تلاش می نمائید.

مشوق پیشرفت است

او به این حرفت "نمره ریاضی ات را باید به بیست برسانی تا شاگرد اول کلاس بشوی! " گوش داد و خوب درس خواند! و حالا، شما همان خواهرید، پیشرفت روز افزون کار و زندگی خواهر/ برادرتان را همچون پیشرفت خود دوست دارید و او را برای موفقیت بیشتر، نه تنها رهنمون می شوید بلکه مشوقش نیز می شوید و تا آنجایی که بتوانید موانع راه را از پیش رویش بر می دارید.

نسرین صفری

بخش خانواده ایرانی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.