تبیان، دستیار زندگی
عملیات روانی که عموما با نام PSYOP” شناخته می شود نقش مهمی در موفقیت درگیری های زمان صلح و همچنین عملیات های بزرگ دارد. در محیط عمیلیاتی نفوذ مؤثر در نتیجه همسانی میان گفته و عمل، میزان درستی فهم و نحوه پاسخگویی ما به مخاطبمان حاصل می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عملیات روانی علیه سوریه


عملیات روانی که عموما با نام "PSYOP”‌ شناخته می شود نقش مهمی در موفقیت درگیری های زمان صلح و همچنین عملیات های بزرگ دارد. در محیط عمیلیاتی نفوذ مۆثر در نتیجه همسانی میان گفته و عمل، میزان درستی فهم و نحوه پاسخگویی ما به مخاطبمان حاصل می شود.

در آستانه جنگ‌ ها "عملیات روانی" در اولویت فعالیت نظامی رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد که در آستانه جنگ سوریه، بار دیگر این موضوع برای غرب مهم شده است. آیین‌ نامه‌های ارتش آمریکا، دستورهایی هستند که برای آموزش نظامیان این کشور به کار گرفته می‌شوند.

سوریه

عملیات روانی که عموما با نام "PSYOP”‌ شناخته می شود نقش مهمی در موفقیت درگیری های زمان صلح و همچنین عملیات های بزرگ دارد. در محیط عمیلیاتی نفوذ مۆثر در نتیجه همسانی میان گفته و عمل، میزان درستی فهم و نحوه پاسخگویی ما به مخاطبمان حاصل می شود. هدف ویژه عملیات روانی، نفوذ و تأثیر بر نحوه ادراک مخاطب خارجی و رفتار متعاقب آن، به عنوان بخشی از برنامه های مصوب در حمایت از سیاست و اهداف نظامی حکومت ایالات متحده است.

فعالیت های مشترک عملیات روانی تمامی سطوح جنگ را پوشش داده و سیاست و اهداف فرماندهی را از بعد راهبردی گرفته تا تاکتیکی پشتیبانی می نمایند. در هنگام اجرا در سطح راهبردی، عملیات روانی به منظور پشتیبانی سازمان ها و نهادهای حکومت ایالات متحده، فرماندهی های عملیاتی منطقه ای و یا شرکای چند ملیتی طراحی می گردند. در سطح عملیاتی، فعالیت های عملیات روانی عموما در حمایت از پیاده سازی سیاست های منطقه ای و اهداف نظامی هستند. فعالیت های تاکتیکی عملیات روانی معمولا در پشتیبانی از اهداف نظامی محلی و یا مقامات کشوری صورت می پذیرد.

همچنین، هم گام سازی عملیات روانی با سایر اقدامات ایالات متحده و نیروهای چند ملیتی، ازاینکه پیام ها و تحرکات در یک سطح ناقض و تضعیف کننده اثرعملیات در سطحی دیگر باشند جلوگیری به عمل می آورد. عملیات روانی در محدوده گسترده ای از عملیات نظامی، هم در عملیات عادی و هم عملیات ویژه به گار گرفته می شوند.

برخی مأموریت های اجرا شده توسط نیروهای عملیات روانی عبارتند از:

1. عملیات روانی در حمایت از عملیات رزمی پیش بینی شده برای تأثیر القایی بر نحوه ادارک، نگرش، استدلال هدفمند، و نهایتا عملکرد مخاطب متخاصم، دوست و بی طرف، و طبقات اجتماعی کلیدی در جهت پشتیبانی از عملیات رزمی و اهداف ایالات متحده

هم گام سازی عملیات روانی با سایر اقدامات ایالات متحده و نیروهای چند ملیتی، ازاینکه پیام ها و تحرکات در یک سطح ناقض و تضعیف کننده اثرعملیات در سطحی دیگر باشند جلوگیری به عمل می آورد

2. پشتیبانی اطلاعاتی نظامی از توانایی های اطلاعاتی وزارت دفاع در زمان صلح، که می توانند شکل دهنده و مۆثر بر نگرش و عملکرد خارجی در جهت حمایت از اهداف منطقه ای، سیاست ها، منافع، نقشه های نمایشی نظامی، و برنامه ها برای پیش آمد های احتمالی باشند

و می توانند شامل پشتیبانی از کمک رسانی انسان دوستانه و امداد در بلایا، علمیات تخلیه غیر نظامیان، عملیات رهگیری دریایی، و حمایت از تیم عملیات دیپلماتیک دولت ایالات متحده و یا برنامه های مدنی کشور میزبان باشند.

3. پشتیبانی مدنی از نهادهای فدرال پیشرو در داخل، که مستلزم اجرای فعالیت های انتشارعمومی اطلاعات، که در زمان عملیات امداد رسانی پس از بلایای طبیعی و انسان منشأ در داخل ایالات متحده و قلمرو آن است.

4. و در پایان، پشتیبانی از عملیات ویژه که می تواند دربردارنده و نه منحصر به موارد زیر باشد:

سوریه

الف: افزایش موفقیت اقدامات ضربتی مستقیم در حملات ناگهانی با کاهش مداخله غیر نظامیان، مقاومت موقعیت هدف، و نیاز به مدیریت درجای پیامدها از طریق کارشناسی فرهنگی و زبان شناختی در روابط رودررو.

ب: تسهیل هدف یابی با استفاده از جمع آوری اطلاعات از مواضع، فعالیت ها و اقدامات بالقوه هدف.

ج: مشاوره، مساعدت و آموزش نیروهای بومی یا جایگزین در توسعه و اجرای یک توانایی عملیات روانی.

د: آماده سازی مخاطبان کلیدی برای عملیات کمک رسانی به نیروهای دفاع داخلی و امنیتی ایالات متحده.

ه:  تبلیغات عمومی برای ایجاد و موفقیت عملیات امور شهری به منظور بالابردن نگرش مثبت به ایالات متحده و اقدامات کشور میزبان.

فرمانده قرارگاه عملیات ویژه ایالات متحده نقش فرماندهی عملیاتی (مقام فرماندهی) را برای کلیه یکان های فعال نیروهای عملیات روانی بازی می کند‌ و فرمانده قرارگاه ستاد مشترک ایالات متحده نقش فرماندهی عملیاتی (مقام فرماندهی) را برای کلیه یگان های ذخیره مأمور به خدمت عملیات روانی در هنگام فعال شدن بر عهده دارد. تحت هدایت وزیر دفاع، فرماندهی قرارگاه عملیات ویژه و ستاد مشترک نیروهای عملیات روانی را به فرماندهان رزمی منطقه ای انتقال می‌دهند. فرماندهان طراحی عملیات روانی را به علت اهمیت آن برای خط مشی راهبردی فرمانده، در مرکز فرماندهی رزمی خود متمرکز می کنند.

عملیات روانی می تواند به ایجاد و تقویت ترفندهای فریب نظامی اقدام نماید که به منظور گمراه سازی هدفمند تصمیم سازان نظامی دشمن اجرا می شوند. سامانه های جنگ الکترونیک ارائه دهنده وسایل انتشار پیام های عملیات روانی هستند و می توانند مۆید ارزش یابی تأثیر عملیات روانی به وسیله ارائه اطلاعات در مورد پاسخ های تهدیدی به اخبارمنتشره باشند.

درصورتی که اندازه نیروی عملیات روانی مورد تقاضا و نقشه استقرار یگانها و آماد در منطقه بیش از توانایی مهار و فرماندهی یگان های نیروی مشترک باشد، فرماندهی رزمی می تواند نسبت به ایجاد یک کارگروه مشترک عملیات روانی (یا یک کارگروه عملیات روانی به عنوان یکانی از نیروی مشترک) اقدام نماید.

هدف ویژه عملیات روانی، نفوذ و تأثیر بر نحوه ادراک مخاطب خارجی و رفتار متعاقب آن، به عنوان بخشی از برنامه های مصوب در حمایت از سیاست و اهداف نظامی حکومت ایالات متحده است

عملیات روانی تأثیر به سزایی بر اهداف فرمانده نیروهای مشترک دارند چرا که این اهداف مستلزم جلوگیری از جابجایی جمعیت غیر نظامی و در عین حال جداسازی دشمن و گرفتن توانایی او برای جذب حمایت مردمی هستند.

قابلیت عملیات روانی قابل اعزام نیروی تفنگ داران دریایی در داخل مرکز عملیات اطلاع رسانی تفنگ داران دریایی که رفتار برنامه های محصولات عملیات روانی نیروی دریایی که مکمل عملیات اطلاع رسانی هستند را با سایرین در صورت لزوم هماهنگ می سازد.

در همین راستا همه ما باید باور کنیم عرصه فرهنگ جولانگاه تک تازی های مدعیان رسوب زده ذهنی نیست. مدعیانی که به جای آنکه در این سنگر برای رشد و بالندگی فرهنگ کشور هزینه کنند، متأسفانه به دنبال تأمین هزینه های زندگی خود در این عرصه هستند! و هر فکر بکر و نو آوری ای را بر نمی تابند، زیرا خطری برای منافع خود و عاملی برای رسوایی کم کاری ها و ندانم کاری های خود می دانند!

فراوری: ازاده مرنی

بخش ارتباطات تبیان


منابع: مشرق / جام نیوز