تبیان، دستیار زندگی
ریشه های جانبی در بازدانگان و نهاندانگان به صورت درون زا از دایره محیطیه منشا می گیرند و با گذر از ناحیه ی پوست به خارج از ریشه ها امتداد می یابند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع ریشه

از نظر عملکرد ریشه ها به انواع مختلفی به شرح زیر تقسیم می شوند:
1. ریشه های ذخیره ای: ریشه هایی مانند هویج با ذخیره ی مواد در سلول های تشکیل دهنده ی متورم و ذخیره می شوند.

انواع ریشه

2. ریشه های منقبض شونده یا کوتاه شونده: در گیاهان دارای پیاز ریزویی مانند زعفران و گلایول، این ریشه ها با انقباض و چین خوردگی سبب تثبیت و استقرار پیاز در زیر خاک می شوند.
انواع ریشه
3. ریشه های بالا رونده: در گیاهانی مانند عشقه، ریشه های نابجای چسبنده سبب چسبیدن و بالا رفتن گیاه از تکیه گاه می شوند.
انواع ریشه
4. ریشه های هوایی: در گیاهان مناطق گرمسیری و گیاهان اپی فیت (رورست)، ریشه هایی تولید می شوند که در هوا آزادند و عمل جذب رطوبت و گاه عمل برگ را انجام می دهند.
انواع ریشه
5. ریشه های تنفس کننده: این نوع ریشه ها معمولا در گیاهان مردابی بافت می شوند. ریشه هابا خارج شدن از آب، برخلاف نیروی جاذبه ی زمین، با تشکیل پوستک در سطح شان، در تبادلات گازی شرکت کرده و از خفگی گیاه جلوگیری می کنند، مانند ریشه های تنفس کننده در گیاه حرا.
انواع ریشه
6. ریشه های فتوسنتز کننده: در برخی از گیاهان آوندی مانند سه کنجه خیز و یا شماری از ثعلب های مناطق گرمسیری ریشه های دارای کلروفیل همانند برگ ها در عمل فتوسنتز نقش دارند.
انواع ریشه
7. ریشه های نگاه دارنده یا تکیه گاهی: این ریشه ها در گیاهانی مانند ذرت، در قاعده ساقه تشکیل شده و با فرو رفتن به درون خاک، باعث ثبات و نگاهداری گیاه در خاک می گردند.
انواع ریشه
8. ریشه های آبزی: ریشه هایی که در گیاهان آبی یافت می شوند، ریشه های آبزی هستند. این ریشه ها بدون کلاهک و تار های کشنده هستند.
انواع ریشه

تشکیل ریشه های جانبی

ریشه های جانبی در بازدانگان و نهاندانگان به صورت درون زا از دایره محیطیه منشا می گیرند و با گذر از ناحیه ی پوست به خارج از ریشه ها امتداد می یابند. روند تشکیل ریشه های جانبی تقریبا در گیاهان مشابه است. چند سلول در ناحیه ی دایره محیطیه مریستمی می شوند و در ابتدا متحمل تقسیمات پری کلینال می شوند. سپس با ادامه ی این تقسیمات و هم چنین تقسیمات آنتی کلینال یک پریموردیوم ریشه ای تشکیل می شود. پریموردرم ریشه ای با نفوذ مکانیکی و تخریب سلول های پوست، به سوی بیرون فشرده می شود. با این حال عمل آنزیم نیز، رشد را تسهیل می کند. در پریموردیوم ریشه ای ضمن عبور از پوست کلاهک ریشه و مریستم نمو پیدا می کند. عناصر آوندی در حال تمایز در ریشه های جانبی به عناصر آوندی ریشه والد از طریق سلول های دایره ی محیطیه متصل می شوند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی