تبیان، دستیار زندگی
با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد. به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی مسیر شکارچی در سه مرحله

با حرکت های عمودی و افقی مسیر بسته ای رسم کنید که شامل تمام اعداد موجود در جدول باشد ولی شامل هیچ دو عدد تکراری نباشد.

به بیان دیگر مسیر بسته ای رسم کنید که فقط شامل یکی از تمام اعداد باشد.

به مثال حل شده زیر دقت کنید:

بازی مسیر شکارچی (1)

بازی مسیر شکارچی (2)

بازی مسیر شکارچی (3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا