تبیان، دستیار زندگی
از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید. همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی ماز یک چهارم در سه مرحله

از S شروع کنید و با حرکت های عمودی و افقی به F بروید به شرطی که فقط از یک خانه از چهارخانه تمام ناحیه های L شکل عبور کنید.

همچنین مسیر شما نباید از یک خانه بیشتر از یک بار عبور کند.

به مثال حل شده زیر دقت کنید:

بازی ماز یک چهارم(1)

بازی ماز یک چهارم(2)

بازی ماز یک چهارم(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا