تبیان، دستیار زندگی
از S شروع به حرکت کنید و با پرش های عمودی و افقی به F برسید. طول اولین پرش 1 و طول دومین پرش 2 و طول سومین پرش 1 و چهارمین 2 و به همین ترتیب باید باشد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی ماز  12121 در سه مرحله

از S شروع به حرکت کنید و با پرش های عمودی و افقی به F برسید. طول اولین پرش 1 و طول دومین پرش 2 و طول سومین پرش 1 و چهارمین 2 و به همین ترتیب باید باشد.

مسیر خود را نباید قطع کنید همچنین نباید در خانه هایی که علامت X دارند فرود بیایید ولی در تمام خانه هایی که دارای نقطه ی قرمز هستند باید فرود بیایید.

به مثال حل شده زیر دقت کنید:

بازی ماز  12121(1)

بازی ماز  12121(2)

بازی ماز  12121(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا