تبیان، دستیار زندگی
منت ز بخت دارم و نصرت ز کردگار کافکند در دیار قمم روزگار، بار خوش بار یافتم به حریمى که جبرئیل بى ‏اذن خادمان به حریمش نجسته بار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

والى ولایت عصمت

حضرت معصومه

منت ز بخت دارم و نصرت ز کردگار                                       کافکند در دیار قمم روزگار، بار

خوش بار یافتم به حریمى که جبرئیل                     بى ‏اذن خادمان به حریمش نجسته بار

این بارگاه بضعه باب الحوائج است                           کز وى رواست، حاجت مخلوق روزگار

این پیشگاه فاطمه بنت موسى است                             کز بعد فاطمه به زنان دارد افتخار

خارى اگر به کف پاى زائرش گیرد                          ملک، به سوزن مژگان، ز پاش گیرد خار

دختر بدین جلال، نپرورده مام دهر                                        دختر بدین مقام، نیاورده روزگار

چشم فلک ندیده و نشنیده گوش دهر                               دختر بدین جلالت و بانو بدین وقار

اى بانوى بلند مقام فلک جناب                                                    اى خانم رفیع مکان بزرگوار

هم دختر امامى و هم خواهر امام                           هم عمه امامى  و هم نور هشت و چار

تنها نه چشم من به در توست منتظر                      چشم دو عالم است ‏بر این در، به انتظار

اى والى ولایت عصمت! به عصمتت                             چشم  کرم  ز بنده این  آستان، مدار

مسکین «طرب‏» ز درگه لطفت کجا رود؟

      امیدوار بر توأم، امید من بر آر

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


میرزا ابوالقاسم محمد نصیر طرب اصفهانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.