تبیان، دستیار زندگی
آیا می توان سهم امام (علیه السلام) را به مرجعی غیر از مرجع تقلید خود پرداخت نمود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم پرداخت خمس به مرجع دیگر

خمس کے متعلق سنّی حضرات کی دلیلوں کا جواب

سوال: آیا می توان سهم امام (علیه السلام) را به مرجعی غیر از مرجع تقلید خود پرداخت نمود؟

امام خمینی(ره):

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.

(توضیح المسائل، 1383، ص 241، م 1834)

(تحریرالوسیله، ج1، ص 366، م 7)

آیة الله بهجت(دام ظلّه):

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام) را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف می کنند.

(توضیح المسائل، 1384، ص 283، م 1446)

(استفتائات، 1386، ج3، ص 116، س 3760)

آیة الله تبریزی(ره):

بنابر احتیاط واجب، باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.

(توضیح المسائل، 1383، ص 271، م 1843)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

سهم امام (علیه السلام) را در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه باشد.

(بنابراین نمی تواند به مجتهد دیگر بدهد.)

(المسائل المنتخبه، 1425هـ ق، ص 284، بحث سهم الامام (علیه السلام)

(توضیح المسائل، 1423هـ ق، ص 352، م 1804)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد، سهم امام (علیه السلام) را در مصرفی صرف می کند که مجتهدی که از او تقلید می کند، جایز می داند.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 400، م 1842)

(توضیح المسائل، 1383، ج2، ص 24، م 1843)

آیة الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام (علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.

(هدایة العباد، 1416هـ ق، ج1، ص 284، م 1668)

(توضیح المسائل، 1385، ص 358، م 1843)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره)

در شرایط فعلی هر فردی باید سهم امام (علیه السلام) را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.

(توضیح المسائل، 1383، ص305، م 1886)

آیة الله گلپایگانی(ره)

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.

(هدایة العباد، 1413 ه ق، ج1، ص 332، م 1669)

(توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 312، م 1843)

آیة الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

اعطای خمس به مرجع مقلّد در صورتی لازم است که معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفی که مرجع مقلّد لازم می داند، مصرف می کنند و نیز در صورتی که مرجع به عنوان حکم حاکم از مقلّدین خود خمس را طلب می کند، لازم است. در غیر این دو صورت می توان به نظر مجتهدین دیگر مصرف کرد.

(توضیح المسائل، 1383، ص 292، م 1571)

(استفتائات، 1384، ج1، ص 109، س 349)

آیة الله نوری همدانی (دام ظلّه)

در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام) را به طور مصرف می کنند.

(توضیح المسائل، 1383، ص 355، م 1830)

آیة الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

سهم امام (علیه السلام) را در این زمان باید به فقیه عارف به مصارف آن بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد. (بنابر احتیاط واجب نمی تواند به غیر مجتهد خودش بدهد.)

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 376، م 1265)

(توضیح المسائل، 1379، ص 532، م 1852)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.